JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการ รับสมัครด่วน !
1. กำกับ ดูแล สั่งการ พนักงานในแต่ละส่วนงาน ตามหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย รู้จักปรับเปลี่ยนการให้บริการตามแบบและสถานการณ์ต่างๆ 2. ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ลูกค้า ในตัว...

Numchai Home Electronic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000-25,000
27 มิ.ย. 62
2 . GMรับสมัครด่วน !
• บริหารจัดการดูแลยอดขายและบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมาย • ดูแลมาตรฐานร้าน, Stock, สินค้า, ป้ายราคา, Promotion และลูกค้าสมาชิก • ติดต่อประสานงานกับฝ่าย/แผนกที่เกี่ยวข้องเช่น การตลาด จัดซื้อ HR โครงการ ...

Numchai Home Electronic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000
27 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าบัญชี-แผนกเซอร์วิสรับสมัครด่วน !
ความรับผิดชอบหลัก • บริหารจัดการงานบัญชีวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และจัดทำรายงานต่างๆ • การบันทึก ปิดบัญชีต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน • วิเคราะห์ต้นทุน โดยสามารถแยกต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ • ...

Numchai Home Electronic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
27 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการเซอร์วิสรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมสั่งการงานช่าง ตรวจสอบหน้างาน รายงานความคืบหน้า วิเคราะห์ ประเมินหน้างาน สรุปแนวทางแก้ไข 2. คัดเลือกทีมช่าง ประเมินการทำงาน กำหนดวิธีการการปฏิบัติงาน 3. ดูแลบริการหลังการขาย 4. ตรวจวัดควา...

Numchai Home Electronic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
5 . Merchandiser Product Managerรับสมัครด่วน !
-Ensuring that products appear in the right store at the appropriate time and in the correct quantities -Forecast trends, plan stock levels and monitor performance -Analyzing how much money should b...

Numchai Home Electronic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ