JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิทยาศาสตร์สอบเทียบ,ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์สอบเทียบ (1 ตำแหน่ง) ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ 1. ดูแลและเฝ้าระวังเมื่อมีบุคคลภายนอกเข้า-ออก ห้องปฏิบัติการรวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานที่ก...

ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซียจำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ