JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกฉีดพลาสติก (INJECTION CHIEF)
1. ปรับเครื่องฉีดพลาสติกได้ 2. ควบคุมวางแผนการผลิตในหน่วยฉีด 3. มอบหมายหน้าที่การทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 4. จัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการทำงาน 5. ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ 6. จัดทำรายงานแล...

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 62
2 . ธุรการ
1. ติดต่อประสานงานต่างๆ ภายในบริษัท 2. ดูแลงานด้านเอกสาร 3. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 62
3 . Shipping
ด้านนำเข้าส่งออก ประสานงานด้านเอกสาร กรมศุลกากร BOI จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 62
4 . ช่างเทคนิคปรับเครื่องฉีดพลาสติก
1. มีความรู้ด้านงานฉีดพลาสติก 2. ปรับเครื่องฉีดได้ 3. มีประสบกาณ์ด้านช่างเทคนิคพลาสติก 4. รับผิดชอบในงานเครื่องจักร และบริเวณที่ทำงานของแต่ละวัน 5. จัดเก็บโมลด์ และบำรุงรักษาโมลด์

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง +ค่าตำแหน่ง+ประสบการณ์
20 มี.ค. 62
5 . Engineer
1.จัดทำเอกสารเพื่ออนุมัตงานเพื่อการผลิต (PPAP), ทำเอกสาร Appoved ลูกค้า 2.ติดต่อ Supplier , try Mold, Contact กับ Supplier 3.เสนอราคาลูกค้า ประสานงานกับลูกค้า (Sale Engineer) 4.Improved Product 5...

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ