JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Leader inspection
- รับผิดชอบในงานด้านควบคุมคุณภาพ โดยทำการตรวจสอบคุณภาพ - ติดตามขั้นตอนการทำงานระหว่างกระบวนการของ INSPECTOR - การจัดการวางแผนการทำงานภายในทีม - เดินเอกสาร NCR และติดตามผลการแก้ไขปัญหาระหว่างการผล...

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
2 . จป.วิชาชีพ
1.ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน 2.ดูแลงานด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.ทำรายงานด้านเอกสาร

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
3 . Engineer
1.จัดทำเอกสารเพื่ออนุมัตงานเพื่อการผลิต (PPAP), ทำเอกสาร Appoved ลูกค้า 2.ติดต่อ Supplier , try Mold, Contact กับ Supplier 3.เสนอราคาลูกค้า ประสานงานกับลูกค้า (Sale Engineer) 4.Improved Product 5...

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
4 . หัวหน้า Quality
- บริหารจัดการเรื่องระบบคุณภาพของงานพลาสติก

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกฉีดพลาสติก (INJECTION CHIEF)
1. ปรับเครื่องฉีดพลาสติกได้ 2. ควบคุมวางแผนการผลิตในหน่วยฉีด 3. มอบหมายหน้าที่การทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 4. จัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการทำงาน 5. ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ 6. จัดทำรายงานแล...

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ