JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฟิตเนส
1.ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในฟิตเนส 2.จัดโปรแกรมการออกกำลังกายให้แก่สมาชิก 3.วางแผน, ฝึกซ้อม, และรับผิดชอบการสอนกิจกรรม 4.ตอบข้อสงสัยในเรื่องปัญหาสุขภาพ 5.เข้าร่วมกิจกรรมของสโมสรฯ ...

Savills (Thailand) Limited
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
2 . Engineer - Building Maintenance
- วิเคราะห์ และประเมินผลการซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคาร ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สำหรับวางแผนการพัฒนาระบบการทำ PM - วิเคราะห์ และทำการตรวจวัดคุณภาพงานให้บริการ และประเมินการตัดสินใจแก้ไขปัญหา เพื่อปร...

Savills (Thailand) Limited
เงินเดือน 30,000-45,000
17 ก.ย. 62
3 . Guest Service Agent / เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าUrgently Required !
1.รายงานความผิดปกติ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าให้กับผู้จัดการอาคารรับทราบ 2.ประสานงานกับเจ้าของร่วมเกี่ยวกับการส่งมอบงานของห้องของเจ้าของร่วม 3.ตอบข้อซักถามและประสานงานกับเจ้าของร่วมหลังจากส่งมอ...

Savills (Thailand) Limited
เงินเดือน 16,000-18,000
17 ก.ย. 62
4 . ผู้จัดการอาคาร / Building Manager
• เข้าร่วมประชุมผู้จัดการอาคาร • จัดเตรียม Weekly Report, Monthly Report และรายการการประชุม • แนะนำลูกค้าและเยี่ยมเยียนดูแลพื้นที่แก่ผู้เช่า เจ้าของร่วม • ดูแลการใช้พื้นที่ส่วนกลาง ของ ผู้เช่า / พน...

Savills (Thailand) Limited
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
17 ก.ย. 62
5 . ช่างอาคาร / หัวหน้าช่างอาคารรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน เช่น ไฟฟ้า สุขาภิบาล เครื่องปรับอากาศ ระบบดับเพลิง สระว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพปกติ - ควบคุม ดูแล จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานซ่อมบำรุงภายในหน่วยงา...

Savills (Thailand) Limited
40 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ