JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน (ด่วนมาก)
1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4. สนับสนุนงานฝ่าย...

บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
- ดูแลรับผิดชอบกระบวนการผลิต - บรรจุ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบรูณ์ - ควบคุมดูแล ป้องกันการปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการผลิตและบรรจุ - บันทึกและจัดเก็บบันทึกผลในกระบวนการผลิตและบรรจุไว้เพื่อการตรวจสอบ -...

บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
3 . Sale Engineer
- วางแผนการขาย เข้าติดต่อกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รายงานผลการดำเนินการ - นำเสนออุปกรณ์ เครื่องจักร งานโปรเจคให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม - ดูแลและรับผิดชอบยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบกราณ์
18 ก.ค. 62
4 . ช่างไฟฟ้า
- ดูแลรับผิดชอบงานไฟฟ้า,ซ่อมบำรุง ส่วนโรงงา - ติดตั้งระบบไฟฟ้ากับทีมงานในส่วนงานของลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงาน สมุทรสาคร)
1. ตรวจเช็คสินค้า,จัดสินค้า ตาม Order เพื่อรอส่ง 2. เช็คสต็อกวัตถุดิบ/สินค้าภายในคลัง 3. จัดทำรายงานการบริหารงาน Stock, การรับเข้า และการเบิกจ่ายสินค้า 4. ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ภายในแผนก 5. ควบค...

บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000+(ตามประสบการณ์+โครงสร้างบริษัทฯ)
18 ก.ค. 62
6 . Sale Representative (ขายเครื่อง,อุปกรณ์,อะไหล่) ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
- ติดต่อนำเสนอขายอุปกรณ์,เครื่องจักร,เครื่องมือต่างๆ และบริการหลังการขาย ทำการเปิดตลาดใหม่พร้อมทั้งดูแลลูกค้าในฐานเดิมที่บริษัทฯจัดให้ดูแล - ติดต่อประสานในและนอกองค์กร -ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบ...

บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด
18 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีรับ-จ่าย - ตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมเอกสารทุกประเภท เช่น ใบแจ้งหนี้,ใบวางบิล - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
8 . Sale Representative(ขายเคมีฯ) ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
- ติดต่อนำเสนอขายเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด,อุปกรณ์,เครื่องจักร,เครื่องมือต่างๆ และบริการหลังการขาย ทำการเปิดตลาดใหม่พร้อมทั้งดูแลลูกค้าในฐานเดิมที่บริษัทฯจัดให้ดูแล - ติดต่อประสานในและนอกองค์กร -ปฏิบัติต...

บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
9 . Sale Administration(ธุรการงานขาย)รับสมัครด่วน !
จัดทำเอกสารด้านการขาย พิมพ์รายงานการทดลองเสนอต่อลูกค้า จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช่ส่งเสริมการขาย ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานขาย(Sale)และหน่วยงานอื่นๆ ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับคำแนะนำ,ตรวจติดตาม,และปฏ...

บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์(ตามตกลง)
18 ก.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ