เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. บัญชีด้านเจ้าหนี้ (ตรวจเอกสาร-ตั้งหนี้) 2. รับวางบิล-จัดทำเช็คจ่าย 3. สรุปยอดสิ้นเดือน (ยอดซื้อ, เจ้าหนี้, ภาษี) 4. จัดเก็บเอกสาร

บริษัท บางกอก ไอ-โทอะ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.พ. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ