JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย (Sales Executive)
- ติดต่อประสานงานหาลูกค้า แนะนำสินค้า วัสดุตกแต่งหรือวัสดุก่อสร้าง ตามที่ได้มอบหมาย - ดูแลกลุ่มลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของทางบริษัทฯตามที่กำหนด - ให้ความรู้ลูกค้าและให้คำ...

บริษัท เอ็กซ์ทรี จำกัด
เงินเดือน 15,000
13 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.บันทึกข้อมูลการเงินขององค์กรตามระบบบัญชี 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร บันทึกการจ่ายเงิน รับเงิน และธุรกรรมการเงิน 3.ลงบัญชีแยกประเภท ตรวจสอบการลงบัญชี 4.ทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อ , ขาย 5.อื่น...

บริษัท เอ็กซ์ทรี จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาท
12 ก.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ