JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ ตามแผนงาน - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ ตามใบแจ้งซ่อม - สรุปสาเหตุของเครื่องจักร ที่ชำรุด - บันทึกประวัติการซ่อมบำรุง...

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
23 เม.ย. 62
2 . หัวหน้าส่วนสารสนเทศ ระบบ
ระดับหัวหน้าส่วน 1.ดูแลระบบ Server ให้มีประสิทธิภาพ 2.ดูแลระบบ network ให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนงานสารสนเทศทั่วไป ให้คำแนะนำ / ปรึกษา / ความรู้ทางด้านเทคนิค ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับหน่วยงาน...

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
3 . วิศวกรออกแบบรับสมัครด่วน !
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน และความต้องการของลูกค้า

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ