JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ระบบ
1. สนับสนุนงานด้าน Network ดูแลแก้ไขปัญหาของเครือข่ายข้อมูล และอุปกรณืด้านเครือข่าย 2. สนับสนุนงานด้าน Server ดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆของ Server 3. สนับสนุนงานสารสนเทศทั่วไป ให้คำแนะนำ / ปรึกษา / ความร...

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 62
2 . พนักงานผลิต/เจ้าหน้าที่ผลิต
ทำงานตามสายงานการผลิต 5 วัน จันทร์-ศุกร์

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.พ. 62
3 . วิศวกรออกแบบรับสมัครด่วน !
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน และความต้องการของลูกค้า

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ