JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technician Electricรับสมัครด่วน !
1. ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของโรงงาน 2. จัดทำ Report การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 3. อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ไทยสตาร์ไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
18 ก.ค. 62
2 . Development Engineerรับสมัครด่วน !
- Can Use 2D DESIGN - สามารถอ่าน DRAWING ได้ - รับผิดชอบงาน NEW MODEL AUTOPART and OA PART - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยสตาร์ไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
18 ก.ค. 62
3 . Injection Operatorรับสมัครด่วน !
- Set up แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก - ตรวจสอบและควบคุมวัตถุดิบในขณะฉีดงาน - แก้ไขปัญหางงาน - งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ไทยสตาร์ไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ