JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
-ควบคุมการปฏิบัติงาน/วางแผนการตรวจ/ทบทวน-พิจารณาเอกสารและข้อมูลในระบบ/ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบ ISO ให้กับทุกหน่วยงานในบริษัท -กำหนดหัวข้อการตรวจสอบ/ปฏิบัติงานตรวจสอบ/สรุปผลการตรวจสอบและสรุปรายงานไตรมา...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 -40,000
14 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานแผนการตรวจสอบประจำปี - สำรวจกิจกรรมในงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ - ประเมินความเหมาะสมระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
3 . พนักงานบัญชีลูกหนี้
ทำงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด **ทำงานวันทร์-ศุกร์ (08.30-18.00 น.) และวันที่เสาร์สุดท้ายของเดือน (09.00-15.30 น.)

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
12 มิ.ย. 62
4 . พนักงานขาย
- พบลูกค้า - เสนอขายสินค้าสิ่งพิมพ์ - ติดต่อกับหน่วยงานราชการ วันเวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ และเสาร์ที่3ของเดือน

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
12 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- รับโทรศัพท์ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - รับรองลูกค้า - ดูแลห้องประชุม - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ