JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานเขียนแบบไฟฟ้า
เขียนแบบ/ออกแบบไฟฟ้า

บริษัท แอด-คอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
13 มิ.ย. 62
2 . ธุรการจัดซื้อ/บัญชีรับสมัครด่วน !
1. ทำรายการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ 2. พิมพ์ใบขอราคา-ใบสั่งซื้อ ตรวจสอบรายการคงเหลือก่อนสั่งซื้อ เทียบราคาก่อนสั่งซื้อ 3. ติดตามเรื่องการสั่งของและการส่งของเข้าหน่วยงาน 4. จัดทำสต็อคสินค้า 5. จัดทำใ...

บริษัท แอด-คอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
13 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ