JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QC Lab Staffรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการสุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2.ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภั...

บริษัท รอยัล อินเตอร์ แพ็ค จำกัด
1 ด่วน
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
2 . Industrial Engineer Supervisor (Night Shift)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงานการผลิต - ดูแลและควบคุมงานฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ - มีความรู้ด้านเครื่องจักรเป็นอย่างดี - จัดทำรายงานต่างๆ ส่งผู้บริหาร - อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รอยัล อินเตอร์ แพ็ค จำกัด
1 ด่วน
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าคลังสินค้า (Head of Logistic & Store)
1.วางแผนพื้นที่การจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และบริหารงานสต็อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมการดำเนินการรับเข้า-เบิกจ่าย ,จัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้มีความถูกต้อง...

บริษัท รอยัล อินเตอร์ แพ็ค จำกัด
1 ด่วน
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าช่างประจำโรงงาน (Maintenance Supervisor)รับสมัครด่วน !
ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาระบบ ไฟฟ้า เครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ ของโรงงาน และ สาขา 1.จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำสัปดาห์ จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 2.ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่ต่างๆ, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 3.ต...

บริษัท รอยัล อินเตอร์ แพ็ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ