เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Secretaryรับสมัครด่วน !
• To handle non-complex mail correspondences, memorandum, reports, incoming calls, presentation, and other supporting documents for a manager • Maintain the general filing system and file all corresp...

THAI SUMMIT AUTOMOTIVE Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ก.พ. 61
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำข้อมูลเงินเดือนให้กับพนักงาน Payroll 2.ดูแลและจัดทำงานด้านต้นทุนของบริษัท 3.Review & Analysis P&L และจัดทำข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร 4.หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

THAI SUMMIT AUTOMOTIVE Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ก.พ. 61
3 . วิศวกร Marketing
1.จัดทำข้มูลเพื่อใช้ในการเสนอราคาลูกค้า 2.ประสานงานกับลูกค้าในการเสนอราคา 3.ปฏิบัติงานให้บรรลุตาม KPI ของหน่วยงาน

THAI SUMMIT AUTOMOTIVE Co., Ltd.
21 ก.พ. 61
4 . Programmerรับสมัครด่วน !
- Develop information systems by designing, developing, and testing applications - Maintains existing applications - Creates code that meets system standards - Analyzes methods to efficiently addre...

THAI SUMMIT AUTOMOTIVE Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
5 . วิศวกร ระบบ,QMR Engineerรับสมัครด่วน !
- วางแผน ทบทวน จัดทำการทำงานในด้านระบบคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO และนโยบายของบริษัท - ประสานงานและให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการดำเนินระบบคุณภาพ - ควบคุมดูแล วิเคราะห์ ปรับ...

THAI SUMMIT AUTOMOTIVE Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ