เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Hardware
1.1.ให้บริการ ดูแล แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ IT ให้คำปรึกษาทางด้านข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ 1.2.ดูแลรับผิดชอบทางด้านโปรแกรมระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ศึก...

บริษัท วิรัชทุ่งสงค้าข้าว จำกัด
เงินเดือน 12,000
21 ม.ค. 62
2 . บัญชีรับ-จ่าย
ดูแลลูกหนี้ค้างรับ เจ้าหนี้ค้างจ่าย ดูแลด้านตั้งหนี้ ทำการจ่ายเงินค่าใช้จ่าย มีความละเอียดด้านค่าใช้จ่าย มีความรู้เรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท วิรัชทุ่งสงค้าข้าว จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
21 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ