JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR Supervisor
ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ 1.งานสรรหาว่าจ้างพนักงาน 2.งานเช็คสถิติการทำงานและทำเงินเดือนพนักงาน 3.งานประกันสังคมที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำสวัสดิการใให้พนักงานตามสวัสดิการบริษัท 4.งานฝึกอบรม ลงบันทึกข้อมู...

บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
1. ตรวจสอบเอกสารภายในให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจการอนุมัติเช่น เอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบอนุมัติซื้อทรัพย์สิน 2. ตรวจสอบเอกสารจ่ายของฝ่ายการเงินและบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายประจำวัน กระทบยอดเงินสดคงเหลือ...

บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ