เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) รับสมัครด่วน !
- นัดหมายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่มีศักยภาพ เพื่อนำเสนอ ติดตามงาน จนนำไปสู่การปิดการขาย - ประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายต่างๆในองค์กร เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น - จัดทำรายงานการพบลูกค้า ใบเ...

Plasticon Asia Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000+car allowance 5,000+ค่าน้ำมัน+ค่าที่พัก 1,000 +ค่าโทร 900 +คอมมิชชั่น
21 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ