เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) / วิศวกรขายอาวุโสรับสมัครด่วน !
- นัดหมายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่มีศักยภาพ เพื่อนำเสนอ ติดตามงาน จนนำไปสู่การปิดการขาย - ประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายต่างๆในองค์กร เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น - จัดทำรายงานการพบลูกค้า ใบเ...

Plasticon Asia Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 2x,xxx+ค่ารถและค่าน้ำมัน 5,000+ค่าน้ำมันตามระยะทาง+ค่าที่พัก1,000 +ค่าโทรศัพท์ 900 +คอมมิชชั่น
19 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ