JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขนส่ง
วางบิล , รับเช็ค , ส่งสินค้า

B-TAC Industrial Automation Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
15 ก.ค. 62
2 . Sales Supervisor / Sales Manager
- วางแผน บริหาร จัดการ จูงใจ พัฒนา ทีมขาย ให้ช่วยกันผลักดันยอดขาย ประสานงาน ควบคุม ดูแล ติดตาม และแก้ไขปัญหา ร่วมกัน เพื่อขยายตลาด และสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลลูกค้าเดิม ของบริษัทฯ และขย...

B-TAC Industrial Automation Co., Ltd.
15 ก.ค. 62
3 . วิศวกรขาย / พนักงานขาย ( กรุงเทพฯ - ปริมณฑล )
- เข้าพบลูกค้าใหม่และเก่า เพื่อนำเสนอขายสินค้า - รับผิดชอบการสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ตามเป้าหมายที่กำหนด - มีทีมงาน Support งานด...

B-TAC Industrial Automation Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 40,000
15 ก.ค. 62
4 . วิศวกรขาย / พนักงานขาย ( สาขาชลบุรี )รับสมัครด่วน !
- เข้าพบลูกค้าใหม่และเก่า เพื่อนำเสนอขายสินค้า - รับผิดชอบการสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ตามเป้าหมายที่กำหนด - มีทีมงาน Support งานด...

B-TAC Industrial Automation Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 40,000
15 ก.ค. 62
5 . วิศวกรสนับสนุนงานขาย ( Training )
- จัดทำแผนการฝึกอบรม และจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน Pneumatic ให้กับพนักงานและลูกค้า - จัดทำสื่อการอบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือหลักสูตรต่างๆ สำหรับผู้เข้าอบรม - มีเงินพิเศษค่าอบรม และมีโ...

B-TAC Industrial Automation Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 - 25,000
15 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ