JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ ITรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการควบคุมระบบเครือข่าย และงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - รับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรม การแก้ไขปัญหาการใช้งานของผู้ใช้ ประสาน...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ IE.รับสมัครด่วน !
1.วาง Line Balance และหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดผลสูงสุดในการลดต้นทุน 2.จัดทำเอกสารข้อมูลขั้นตอนการทำงาน SOP (Standard Operation Procedures) - Risk (ความเสี่ยง) ของกระบวนผลิต 3.นำเสนอรายงานหรือข้...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
คุณสมบัติ 1.เปิดเอกสาร ใบสั่งซื้อ ตามกำหนดเวลาที่กำหนด 2.ติดตามการเปิดใบสั่งซื้อ ตาม MRF. จาก Order ที่เข้ามาประจำวัน 3.เปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ อย่างน้อย 2 Supplier ก่อนการสั่งซื้อ 4.แจ้งสถ...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
• วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยกับพนักงาน • ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย ปรึกษากับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รวมการดำเนินการแก้ไขและรายงานผลความปลอดภัย • ดำเนินการสอบสวนอุบัต...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
รับORDER สินค้า จากฝ่ายขาย เพื่อจัดสรรให้ โรงงานผลิตให้มีคุณภาพที่ลูกค้าต้องการตามตัวอย่างที่ที่ฝ่ายขายอนุมัติเพื่อส่งมอบได้ทันกำหนด in-house และควบคุมการใช้วัตถุดิบในผลิตสินค้าให้ได้ตามจำนวนการสั่งผล...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
6 . Senior Sales & Merchandiserรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานขายและยอดขายที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดหาวัตถุดิบและ ผลิตภัณฑ์ในการส่งเสริมการขาย 3.ทำเสนอ สินค้าในราคาที่ถูกต้องตามเป้าหมายที่ลุกค้าต้องการแลบริษัทได้กำไรตามเป้าหมาย - เช็คและตอบอีเมลล์ลู...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
7 . DESIGNERรับสมัครด่วน !
1.research & develop 2.survey market 3.sourcing 4.contact supplier 5.visit customer and present 6.take care showroom 7.take photo /newsletter 8.record data base

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ