JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง-ตกแต่งรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างส่วนงานโครงสร้างและตกแต่งภายใน - ประสานงานกับช่างผู้รับเหมา - รายงานความคืบหน้าของาน

บริษัท อินฟรา เดคอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ถอดแบบและประเมิณราคา
- ถอดปริมาณวัสดุ ทำเอกสารประเมิณราคาBOQ - ตรวจเช็คปริมาณงาน - ตรวจสอบงานก่อสร้างเพิ่ม-ลด - เขียนแบบ Auto Cad (ASBUILT RAWING)

บริษัท อินฟรา เดคอร์ จำกัด
2 อัตรา
21 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ