เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้ควบคุมเครื่องจักร
1.ควบคุมดูแลเครื่องจักรงานในโรงงาน 2.ควบคุมดูแลเครื่อง CNC 3.ช่วยงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินฟรา เดคอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ