JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Executive
- ติดต่อหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อขยายช่องทางการขาย - เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท - จัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อการนำเสนอลูกค้า - รายงานความคืบหน้าการขาย ผลงานขาย และแผนงา...

บริษัท ศิริชัยการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน Salary + Commission + Allowances
17 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ