JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Engineer (Nipple and Polymer Product)รับสมัครด่วน !
ความรับผิดชอบในภาพรวม ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิตจุกนม (Nipple Product) ให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ส่งมอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finish goods) ให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องตรงเวลา และนำที...

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
17 เม.ย. 62
2 . Warehouse Supervisor รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการควบคุมและดูแลงานของแผนกคลังสินค้าทั้งหมด ประกอบด้วย 1.ควบคุมและดูแลการรับเข้าวัตถุดิบ (Raw material) 2.ควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายวัตถุดิบ (Raw material) 3.ควบคุมและดูแลการปฎิบัติงาน...

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
17 เม.ย. 62
3 . Mechanical Engineer (ยินดีรับผู้จบการศึกษาใหม่)รับสมัครด่วน !
ประจำฝ่าย Factory and Business Innovation Main Responsibility - Machine engineering - Evaluation test for products made by new machine - Using 3D CAD and 3D printer - Seeking for new technol...

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
17 เม.ย. 62
4 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
สังกัด: แผนกความปลอดภัย, อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) หน้าที่ 1.เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ และดูแลการปฎิบัติงานของผู้รับเหมาของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2.เข้าร่วมตรวจสอบความปล...

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
นิคมเทพารักษ์ สมุทรปราการ
1 อัตรา
17 เม.ย. 62
5 . Mechatronics Engineerรับสมัครด่วน !
ปฎิบัติงานวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
17 เม.ย. 62
6 . Improvement Engineer (งานซ่อมปรับปรุง, งานโครงการ และงานซ่อมบำรุง)
- ควบคุม ดูแล ติดตามงานซ่อมบำรุง, ควบคุมดูแลงาน Renovate อาคารโรงงานและอาคารสำนักงาน, รับผิดชอบการกำหนดค่าและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยการประเมินกระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ, กา...

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
17 เม.ย. 62
7 . ช่างซ่อมบำรุงและวิศวกรรม (ช่างประจำกะ ดูแลงานสาธารณูปโภคและเครื่องจักร)รับสมัครด่วน !
1.รับใบแจ้งซ่อม/ปรับปรุง จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนบันทึกรายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน และจัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษา 2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์การผลิต ตลอดจนทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 3.ซ่อมบำรุงระ...

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
นิคมเทพารักษ์ สมุทรปราการ
1 อัตรา
17 เม.ย. 62
8 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ (ยินดีรับผู้จบการศึกษาใหม่)รับสมัครด่วน !
1.ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับแต่งอย่างถูกต้อง 2.ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์และเครื่องฉีดพลาสติกให้มีสภาพพร้อมใช้ 3.ปรับแก้ไขเครื่องฉีดพลาสติกตามคู่มืออย่างถูกต้อง 4.ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเชิงป้องกันแม่พิมพ์และเครื...

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
17 เม.ย. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ