JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำคลังสินค้าคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ)
1.ปฎิบัติงานรับจ่ายสินค้าสำเร็จรูป 2.นับสินค้าสำเร็จรูป 3.จัดเก็บสินค้าตามระบบ FIFO 4.ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป 5.ปฎิบัติงาน 5ส ในคลังสินค้า ุ6.เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพตามที่บริษัทจัดขึ้น 7....

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
24 มิ.ย. 62
2 . Production Engineer (Nipple and Polymer Product)รับสมัครด่วน !
ความรับผิดชอบในภาพรวม ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิตจุกนม (Nipple Product) ให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ส่งมอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finish goods) ให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องตรงเวลา และนำที...

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
24 มิ.ย. 62
3 . Warehouse Supervisor รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการควบคุมและดูแลงานของแผนกคลังสินค้าทั้งหมด ประกอบด้วย 1.ควบคุมและดูแลการรับเข้าวัตถุดิบ (Raw material) 2.ควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายวัตถุดิบ (Raw material) 3.ควบคุมและดูแลการปฎิบัติงาน...

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
24 มิ.ย. 62
4 . Mechanical Engineer (ยินดีรับผู้จบการศึกษาใหม่)รับสมัครด่วน !
ประจำฝ่าย Factory and Business Innovation Main Responsibility - Machine engineering - Evaluation test for products made by new machine - Using 3D CAD and 3D printer - Seeking for new technol...

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
24 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ