JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียน (Educational Counselor)
- รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้ข้อมูลของคอร์สเรียน แก่ผู้สนใจ - จัดทำตารางสอนให้กับอาจารย์แต่ละท่าน - จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน - แจ้งข้อมูลคอร์สเรียนต่างๆและยืนยันการเรียนการสอน - ดูแลความเรียบร้อ...

บริษัท พิคคาดิลลี่ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท++
22 พ.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ