JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชี- ลูกหนี้
1.จัดทำเอกสาร ใบแจ้งหนี้ (งานบริการ) ออกใบกำกับภาษี / ชุดวางบิล 2.ติดตาม และ ทวงถามลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระ 3.จัดทำใบนำฝากเพื่อนำเงินสดหรือเช็คที่ได้รับจากลูกหนี้เข้าฝากธนาคาร 4.คัดแยกและจัดเก็บเอ...

บริษัท เอสเคไอ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ