JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานด้านการขายสินค้าและประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าได้ถูกต้องและครบถ้วนตามความต้องการ 2. ปฏิบัติงานขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อทำ...

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบแผ่นคลี่/ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบแผ่นคลี่/ไฟฟ้า 2. ดำเนินงานตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาในระดับสูงกว่า เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อนำเสนอรูปแบบวิธีการและแนวทางที่เป...

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและขึ้นอยู่กับความสามารถ
24 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
1.งานวางแผนกำลังคน/กลยุทธ์/การบริหารบุคคล 2.งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร 3.งานเดูแลเรื่องของระบบค่าจ้างและสวัสดิการที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ 4.งานเอกสาร/ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร เข่น ISO9001,ISO14001...

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ