JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล - ติดต่อประสานงาน - งานธุรการทั่วไป

บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ