JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จนท.สรรหาและพัฒนาบุคลากรรับสมัครด่วน !
1.งานด้านยุทธศาตร์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2.งานด้านสรรหาและว่าจ้าง 3.งานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 4.งานด้านแรงงานสัมพันธ์ อื่นฯตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด(สำนักงานกรุงเทพฯ)/ บริษัท เอ็น ที เอ็น เทรดดิ้ง-ประเทศไทย จำกัด(สำนักงานขอนแก่น)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
2 . Sale Engineer(ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ )รับสมัครด่วน !
1.สร้างแผนงาน/กำหนดเป้าหมายการทำงาน เข้าพบผู้มีอิทธิพลในการซื้อตามโรงพยาบาล เพื่อถามถึงแผนงานจัดซื้อสินค้าและแนะนำสินค้าที่ดูแลให้ผู้มีอิทธิพลในการซื้อรู้และเข้าใจคุณประโยชน์ของสินค้าและเกิดความต้องกา...

บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด(สำนักงานกรุงเทพฯ)/ บริษัท เอ็น ที เอ็น เทรดดิ้ง-ประเทศไทย จำกัด(สำนักงานขอนแก่น)
5 อัตรา (ประจำเขต ภาคเหนือ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (เงินเดือนประจำ เงินเบี้ยเลี้ยง ค่าคอมมิชชั่น)
26 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ