JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานคลังสินค้า เพศชาย (แพ็คกิ้งและจัดส่ง) รับด่วนมากรับสมัครด่วน !
1. งานคลังสินค้า - รับผิดชอบการบันทึกรับสินค้าสำเร็จรูป(FG) เข้าคลัง ในระบบERP - รับผิดชอบการจัดสินค้าเข้าชั้นวาง - จัดการสต๊อกให้เป็นระบบ FIFO - ตรวจนับและรายงานผล สต๊อกประจำเดือ...

บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด(สำนักงานกรุงเทพฯ)/ บริษัท เอ็น ที เอ็น เทรดดิ้ง-ประเทศไทย จำกัด(สำนักงานขอนแก่น)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 เม.ย. 62
2 . Sale Engineer(ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ )รับสมัครด่วน !
1.สร้างแผนงาน/กำหนดเป้าหมายการทำงาน เข้าพบผู้มีอิทธิพลในการซื้อตามโรงพยาบาล เพื่อถามถึงแผนงานจัดซื้อสินค้าและแนะนำสินค้าที่ดูแลให้ผู้มีอิทธิพลในการซื้อรู้และเข้าใจคุณประโยชน์ของสินค้าและเกิดความต้องกา...

บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด(สำนักงานกรุงเทพฯ)/ บริษัท เอ็น ที เอ็น เทรดดิ้ง-ประเทศไทย จำกัด(สำนักงานขอนแก่น)
15 อัตรา (ประจำเขตการขายทั่วประเทศ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (เงินเดือนประจำ เงินเบี้ยเลี้ยง ค่าคอมมิชชั่น)
19 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ