JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดทำสัญญา (อาคเนย์แคปปิตอล)
ให้บริการลูกค้า ผู้เช่า และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ ส่งมอบสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และพร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้แต่ ฝ่ายธ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนงานทะเบียนและประกันภัย (อาคเนย์แคปปิตอล)
รับผิดชอบงานทะเบียน การต่อภาษี บันทึกข้อมูลลูกค้า จัดทำเอกสาร ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน และงานประกันภัย ปฏิบัติที่อาคารอาคเนย์ สุรวงศ์

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
• จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท,เปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการ,แก้ไขที่อยู่บริษัท,จดเพิ่มทุน,ลดทุน,เพิ่มวัตถุประสงค์,จดเลิกบริษัท,จดเสร็จชำระบัญชี,จดทะเบียนการค้า,จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,ขึ้นทะเบียนนายจ้าง,ย้ายสถา...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
17 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอาวุโส
Job Purpose - สามารถว่าความดำเนินคดีในศาล ในคดีที่บริษัทใช้สิทธิเรียกร้องลูกหนี้ หรือแก้ต่างคดีที่บริษัทถูกฟ้องร้อง - สามารถให้คำปรึกษากฏหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาล Key tasks and Responsibilit...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี GL/ Bank Reconciliation
• จัดทำบันทึกบัญชีเข้าระบบบัญชีแยกประเภท GL • ตรวจสอบบันทึกยอดเงินใน Statement Bank ของแต่ละบัญชีเข้าระบบบัญชีแยกประเภท • ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภท และกระทบยอด Statement Bank • บันทึกบัญช...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
6 . Talent Acquisition ( Senior Officer - Assist. Manager )
MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES Develop and implement recruiting strategy/ policy and talent pipeline which will includes developing a comprehensive recruitment plan to support hiring of all emp...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
7 . Relationship Officer (ขายประกัน Big C กรุงเทพ และปริมณฑล)
1.สร้างความสัมพันธ์ให้กับพนักงานขาย Big C เพื่อผลักดันยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ขยายจำนวนสาขาที่ดูแฃ และสร้างยอดขายต่อสาขาให้สูงขึ้น 3. ร่วมจัดกิจกรรมการตลาด เพื่อส่งเสริมการขายให้เกิดผ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหารลูกค้าสถาบัน (Admin. Support – Alternative Channel)
• รับผิดชอบงานประสานงานด้านประกันภัยรถยนต์, ต่ออายุ และงานลูกค้าใหม่รายย่อยและรายกลุ่ม • ประสานงานแจ้งบริษัทรับประกันภัยต่อ • พิจารณารับประกันภัย, ประสานงานตัวแทน, โบรกเกอร์ และบริษัทคู่ค้า • ตรว...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส กำกับธุรกิจและบริหารความเสี่ยง
พันธกิจโดยรวมของตำแหน่งงาน - เป็นผู้มีความรับผิดชอบ และสามารถรับผิดชอบงานที่มีปริมาณมากได้ แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตำแหน่งงาน - ดูแลรับผิดชอบงาน และระบ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส การเงิน
1. ทำใบกำกับภาษี และใบวางบิล เพื่อแจ้งยอดค้างชำระให้แก่ลูกค้า 2. ติดตามทวงถามยอดคงค้าง และหลักฐานการโอนเงิน 3. จัดทำรายงานรายได้ประจำสัปดาห์ และรายงานลูกหนี้คงค้างประจำสัปดาห์ เป็นผู้ดูแลเงินสดย่อ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่เรียกค่าขาดผลประโยชน์รับสมัครด่วน !
-เรียกค่าขาดผลประโยชน์ให้กับบริษัทฯ กรณีรถเกิดอุบัติเหตุแล้วรถไม่สามารถใช้งานได้ รวมถึงการซ่อมที่ล่าช้าจากการดำเนินงานของบริษัทประกันและอู่ซ่อม -เรียกค่าขาดผลประโยชน์เพื่อเป็นค่าชดเชยใช้รถทดแทนระหว่า...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
17 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่พยาบาลพิจารณาสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ (Nurse Claim Assessor)
• พิจารณาสินไหมทางการแพทย์และตอบข้อซักถามจากทางคู่ค้าและสาขาของบริษัท • ตรวจสอบดูผลการให้บริการของบริษัทคู่ค้า หรือผู้ให้บริการภายนอก • บันทึกข้อมูลของงานและสามารถจัดทำรายงานข้อมูล • ปฏิบัติงานตามน...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
17 ก.ค. 62
13 . พนักงานขับรถผู้บริหาร รับสมัครด่วน
-ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหาร -ดูแลความสะอาดรถผู้บริหาร -ดูแลเรื่องการตรวจบำรุงรักษารถตามระยะ -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน 12,000 บาท + OT รายได้รวมเฉลี่ย 17,000 บาทขึ้นไป
17 ก.ค. 62
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการ (พิจารณารับประกันทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด)
-รับแจ้งเคลม พิจารณาผู้สำรวจ และเสนอผู้มีอำนาจ -ตรวจสอบความเสียหาย,ประเมินความเสียหายและพิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครอง -งานอื่นๆตามนโยบายของบริษัท -หากเคยผ่านงาน Underwriter งานเกี่ยวกับ Engineering...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่งานขายทางโทรศัพท์ (Telesales)
1. ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อนำเสนอขายประกันและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยมีฐานข้อมูลลูกค้าให้ 2. ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน 15,000 ***
17 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่พิจารณาประกันภัยมารีน
1. พิจารณารับประกัน 2. ทำใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ 3. ติดต่อประสาน ตัวแทน / สาขา 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บริการกรมธรรม์รับสมัครด่วน !
จัดการและดำเนินการงานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การแก้ไขข้อมูลลูกค้า ให้ข้อมูล ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์แก่ลูกค้า

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
- สร้าง/ขยาย/รักษา และพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่น ตามพื้นที่ความรับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - นำเสนอแผนงาน, เป้าหมายการทำงานของสาขาในการสร้างผลผลิตและค่าใช้จ่าย กำกับผู้จัดการสาขา และดำเนินการ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
17 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รับสมัครด่วน !
- พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ - คำนวณเบี้ย เสนอเบี้ย คีย์งานส่งตรวจ - แก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ ออกกรมธรรพ์ - ตรวจสภาพ นำรูปรถเข้าระบบ - ติดตามงานต่ออายุ และส่งใบแจ้งเตือน - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
17 ก.ค. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ