JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  15 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ช่องทางคอลเซ็นเตอร์
1. ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูล รับคำแนะนำ ติชม จากลูกค้าทางโทรศัพท์ พร้อมสรุปข้อมูล 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Oct 18
2 . พนักงานธุรการ-ประสานงาน ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.21
1. คีย์ข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ของผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 2. ตรวจสอบ จัดเก็บและควบคุมเอกสารของฝ่าย 3. จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่างๆ 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Oct 18
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานบางนาตราดก.ม.18)
1.วางแผนและควบคุมดูแลการสั่งสินค้าและวัตถุดิบให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ ความปลอดภัย ตรงต่อเวลา และเพียงพอต่อการใช้งาน 2.ควบคุมดูแลการรับสินค้าและวัตถุดิบทุกชนิดให้ถูกต้องต...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Oct 18
4 . SAP Application Specialist
- จัดการและบริหารโครงการให้ตรงตามเวลา ภายใต้ขอบเขตงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับ Application ทั้งบนระบบ Server - ควบคุม ดูแลระบบความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูลของ Database - ว...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
20 Oct 18
5 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำครัวกลางบางนาตราดกม.18และกม.21
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า/ระบบปะปา/แอร์ และอื่นๆ ตามใบขอแจ้งซ่อม **รายได้อื่นและสวัสดิการ ค่าซ่อมงานตาม JOB /ค่าตำแหน่ง/OT/ค่ากะ/เงินช่วยเหลือพิเศษ(ทุกเดือน)/เบี้ยขยัน/โบนัสปีละ 2 ครั้ง/อาหารทานฟรี 2 มื...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary รายได้ 16,000- 20,000 บาทขึ้นไป
20 Oct 18
6 . ช่างซ่อมบำรุง ทำงานประจำ IFS (นวนคร)รับสมัครด่วน !
1.ซ่อมงานตามใบขอ มีระบบไฟฟ้า/ปะปา/แอร์/ระบบสุขาภิบาลต่างๆ 2.ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน 3.สามารถเข้ากะได้ เงินเดือน 12000 -15000 บาทขึ้นไป รายได้อื่น ค่าจ๊อบงาน,ค่าวิชาชีพ สวัสดิการ โบนัสปีละ ...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Oct 18
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.18 รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. รวมกำหนดมาตรฐานการป้องกัน และขั้่นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. แนะนำพนักงานให้ปฏิบัติตาม...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
20 Oct 18
8 . คุณครูสอนE-Learningรับสมัครด่วน !
1. นำหลักสูตรเข้าระบบ E-learningและแก้ไขปัญหาระบบ 2. บันทึก จัดเก็บข้อมูลการเรียน และติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น 3. สอน Microsoft เป็นครั้งคราว 4. สรุปผลการประเมินฝึกอบรมทุกหลักสูตร 5. ทำงานวันจั...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 Oct 18
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายงานจัดเลี้ยง(ลงพื้นที่)รับสมัครด่วน !
1.ขายงานจัดเลื้ยงนอกสถานที่ 2.หลังพ้นทดลองงานมีค่าคอมมิชชั่นให้ตามยอดขาย

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Oct 18
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ฝึกหัด) รับสมัครด่วน !
- ร่วมงานกับทีม ผู้บริหารสาขาและพนักงาน บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลความเรียบร้อยในร้าน และพนักงานในร้าน

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
Salary 18,000 บาทขึ้นไป
20 Oct 18
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโรงงานบางนาตราด กม.21
1. ดูแลงบการเงิน 2. จัดทำและบันทึกใบสำคัญซื้อ 3. ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อกับต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ 4. จัดเก็บใบสำคัญซื้อและจัดทำทะเบียนควบคุม 5. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 Oct 18
12 . เจ้าหน้าที่ Call Center ประจำสำนักงาน ซอยวิภาวดี 16 ( โชคชัยร่วมมิตร )รับสมัครด่วน !
1. ประสานงานจัดพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม 2. จัดส่งเอกสาร อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน 3. รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า 4. รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า หมายเหตุ - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หยุดในว...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
20 Oct 18
13 . วิศวกรไฟฟ้า (ซ่อมบำรุง) ทำงานประจำโรงงานบางนาตราด ก.ม. 21รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนงานของฝ่ายซ่อมบำรุง 2.กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฎิบัติงานของฝ่ายซ่อมบำรุง 3.ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 4.ปรับปรุงเครื่องจักรและเครื่องมือสำหรับการผลิต 5.ร่วมกับ...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Oct 18
14 . ช่างยนต์ ทำงานประจำครัวกลางบางนาตราดกม.18(ใกล้ม.หัวเฉียว)รับสมัครด่วน !
1.ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ 2.ตรวจรับรถ ที่เข้ามารับการว่อมบำรุง พร้อมจดบันทึกใบสั่งซ่อม,ใบดำเนินการซ่อม,ใบเบิกอะไหล่และเครื่องมือ 3.ตรวจติดตามงานที่ดำเนินการซ่อมรถจนกร...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 14,000 - 18,000 บาทขึ้นไป
20 Oct 18
15 . ช่างซ่อมบำรุง ศูนย์ช่างพระราม4 เปิดรับวันศุกร์ 26 ตค.61 เวลา 08.00 -12.00 น.รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงดูแลทั่วไปในสาขาของร้านเอ็มเค สุกี้ และยาโยอิ ตามใบแจ้งซ่อม ประจำ กทม และต่างจังหวัด สวัสดิการรายได้ตำแหน่งงานนี้ - มี OT ทุกเดือน - ค่าตำแหน่ง 2,000 บาท ต่อเดือน - ค่ารถ 1,400...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary รายได้รวม 17,000-25,000 บาทขึ้นไป
20 Oct 18
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs