JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรสนาม(Site Engineer)
1. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน 2. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 3. สามารถควบคุมคนงาน ควบคุมผู้รับเหมาให้ทำงานตามแบบแผนงานได้ดี สามารถติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เ...

บริษัท พฤกษา แลนด์ เอสเตท จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 May 19
2 . พนักงานขับรถ
1. รับเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ดูแลรักษารถ ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก 3. ดูแล และบำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 4. ขับรถตามเส้นทางที่กำหนด 5. ศึกษาคู่มือการใช้รถและการบำ...

บริษัท พฤกษา แลนด์ เอสเตท จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 May 19
3 . พนักงานขาย
1 รับผิดชอบงานขายบ้านให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2 ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับโครงการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้า 3 รวบรวมและจัดเตรียมรายละเอียดของโครงการเพื่อประกอบการนำเสนอขายลูกค้าเช่น รูปถ่าย แผน...

บริษัท พฤกษา แลนด์ เอสเตท จำกัด
หลายอัตรา
Salary Negotiable
26 May 19
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs