JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครด่วน
1. แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ 2. ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,NETWORK 3. แก้ไขปัญหาโปรแกรมสำเร็จรูป 4. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Office ได้เป็นอย่างดี 5. ติดตั้งโปรแกรม/ระบบปฏิบัติการ (WINDOW) 6. ...

กลุ่มบริษัทเบรีย / BRIA GROUP
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ใบแจ้งหนี้รับสมัครด่วน !
-จัดทำใบแจ้งหนี้ให้ถูกต้อง ส่งให้แผนกติดตามหนี้ภายในเวลาตามที่กำหนด,จัดทำรายงานภาษีขาย,ตรวจสอบและจัดทำใบแจ้งหนี้ทั้ง 2 โปรแกรมให้ถูกต้องตรงกัน -บันทึกประวัติลูกค้า ตั้งรหัสสินค้าในโปรแกรมบัญชี ตั้งรา...

กลุ่มบริษัทเบรีย / BRIA GROUP
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก (นิคมอุตสหกรรมไฮเทค จ.อยุธยา)
1.1หน้าที่หลัก (โปรดระบุหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยสังเขป) นำเข้า และส่งออก 1.2หน้าที่ต้องปฎิบัติ(โปรดระบุรายการของงานในหน้าที่ต้องปฎิบัติเป็นข้อๆ) 1.2.1 งานนำเข้า 1.2.1.1 ติดต่อผู้ขายเพื่อใ...

กลุ่มบริษัทเบรีย / BRIA GROUP
Hi-Tech (Ban Wa) Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
19 Aug 19

กลุ่มบริษัทเบรีย / BRIA GROUP
5 อัตรา
19 Aug 19
5 . พนักงานธุรการ/คีย์ข้อมูล (ประจำกรุงเทพ)
- คีย์ข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารส่งให้ลูกค้า

กลุ่มบริษัทเบรีย / BRIA GROUP
2 อัตรา
19 Aug 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs