JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการแผนกอาคารสำนักงาน
- ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน และการจัดการอาคารสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท - บริหารจัดการการบำรุงรักษาอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารให้อยู่สภาพดี ม...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่วางแผนขนส่งสินค้า (Planner)
- วางแผนการจัดส่งสินค้าในแต่ละวัน - จ่ายงานและควบคุมพนักงานจัดส่งให้ปฏิบัติตามแผนงาน - ติดต่อประสานงานกับคนขับ ลูกค้า และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง - จ...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
3 . หัวหน้าแผนกปฏิบัติการอาวุโส - ซ.กิ่งแก้ว 44 บางพลี
1. บริหารจัดการและวางแผนการผลิต (แล่ปลา และผลิต) พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาตลอดจนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับพนักงาน 2. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
4 . หัวหน้าแผนกขาย / เจ้าหน้าที่ขาย - Modern Trade
• บริหารจัดการและดูแลงานขายในช่องทาง Modern Trade (MT) • บริหารจัดการงานขาย และดูแลการจัดเรียงสินค้าของพนักงานที่อยู๋ในความรับผิดชอบ • จัดทำรายงานการขายรวมทั้งสรุปยอดขายส่งผู้บังคับบัญชา • สร้างยอ...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
1 อัตรา
Salary Negotiable
23 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ (Food Packaging & Ingredient)
- ติดต่อ Supplier ขอใบเสนอราคาและต่อรองราคาเพื่อนำมาเปรียบเทียบ - ดำเนินการด้านเอกสารเพื่อขออนุมัติการจัดซื้อตามขั้นตอน - ประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก - ติดตามการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามข้อ...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
6 . Domestic Purchasing Manager - Fresh Food/Seafood
- Planning for purchasing to meet the customers' needs - Procurement of food products, meat, beverages, condiments or food ingredients. - Study the new trend of product and consumer markets. - Sear...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
1 อัตรา
Salary Negotiable
23 Aug 19
7 . Internal Audit - Manager / Assistant Manager
- จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) - ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร พร้อมสรุปผล ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และให้มีระบบการควบคุมที่ดี - ปฏิบ้ติงาน...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
8 . พนักงานผลิตอาหาร - ซ.กิ่งแก้ว 44 บางพลี
ทำงานในไลน์ผลิตอาหาร - เตรียมวัตถุดิบอาหาร - จัดเรียงสินค้า - แพ็คห่อสินค้า - จัดเก็บสินค้าเพื่อเตรียมส่งออก - เคลียร์/ทำความสะอาดพื้นที่ที่ทำอาหาร สวัสดิการ: ประกันสังคม โอที เบี้ยขยัน ก...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
9 . หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- จัดทำรายงานและตรวจสอบงานต้นทุน วิเคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตจริงกับต้นทุนมาตรฐาน - จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ ตรวจสอบรายงานต้นทุนผลิต ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจสอบรายงาน สต๊อควัตถุดิบ งานระห...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Aug 19
10 . พนักงานทำอาหารประจำบูธ (เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)
1. จัดเตรียมวัตถุดิบ และเครื่องปรุงสำหรับเมนูที่ลูกค้าต้องการ 2. จัดทำอาหารญี่ปุ่น เพื่อวางขายให้กับลูกค้าในห้างสรรพสินค้า 3. จัดเรียงสินค้าในบูธ 4. จัดเก็บ ทำความสะอาดพื้นที่ครัวสำหรับเตรียม/ปรุงอ...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
11 . Marketing Officer - Fluent in English
- วางแผนงานด้านการตลาดของกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมาย - บริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย - วางแผนการจัดกิจกรรมการตลาด เพื่อสร้าง Brand Awareness, Brand Image ให้กับบริษัท และกลุ่มลู...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นกับประสบการณ์
23 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ - ออกเอกสารใบลดหนี้ - จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher - ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับจาก General Cashier บันทึกรหัสแยกตามประเภทบัญชี - ติดตามทวงหนี้จากลู...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามข้อตกลง
23 Aug 19
13 . Sales Executive (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้)
1.ดูแลลูกค้าและยอดขายในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 2.วางแผนกลยุทธ์ด้านการขาย 3.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า 4.ให้คำแนะนำและบริการที่ดีกับลูกค้า 5.นำเสนอสินค้าใหม่ที...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Aug 19
14 . Purchasing Officer / Manager (Food & Ingredient)
- Source and purchase new products and new requirements. - Investigate the market price and deal with suppliers - Prepare the inquires and request of proposals to the potential suppliers. - Receive...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
3 อัตรา
Salary salary structure
23 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
- สนับสนุนงานสรรหาพนักงาน - ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม - เดินเอกสารที่จัดหางาน - จัดทำรายงาน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs