JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
รับผิดชอบในการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย ตรวจความปลอดภัย สอบสวนอุบัติเหตุ ซ้อมดับเพลิงและอพยพและดำเนินการตามกฎหมายกำหนด

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
1อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Aug 19
2 . Digital Marketing
-ควบคุม ดูแล ช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยเฉพาะ Social media -วางแผนออกแบบเนื้อหาบนเว็ปไซต์ ปรับปรุง พัฒนาเทคนิค หรือรูปแบบให้ทันสมัย -บริหารและจัดเก็บข้อมูลในเว็ปไซต์ให้เป็นระเบียบและเข้าถึงง่า...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
3 . นักพัฒนาระบบ (System Developer)
งานพัฒนาระบบ Oracle - เซ็ตอัพ ฟังก์ชั่นงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบ - ทดสอบฟังก์ชั่นงานใหม่ /ที่ปรับปรุง ก่อนนำไปใช้งานจริง - Customize Oracle Form - สร้าง Report ใหม่ - แก้ไข Sta...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
4 . หัวหน้าหมวดผลิตบรรจุ/หัวหน้าหมวดคลังสินค้า
- รับผิดชอบการมอบหมายงานจากหัวหน้างาน - ควบคุมการปฏิบัติงาน - การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงานในไลน์ตามที่เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าส่วนมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
6 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
5 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้าและจัดส่ง (สนง.ใหญ่ลาดหญ้า)
- รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการรับ การจัดเก็บและการเบิกจ่ายสินค้าสำเร็จรูปเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่การเงินรับ
- รับผิดชอบงานระบบงานรับชำระหนี้และตัดชำระหนี้ ตรวจสอบยอดเงินโอน

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
7 . ผู้จัดการแผนกธุรการ/หัวหน้าส่วนบุคคล
ผู้จัดการแผนกธุรการ - วางระบบ และดูแลจัดการงานด้าน บุคคล / ธุรการของบริษัท ทั้งส่วนสำนักงานใหญ่ และโรงงาน - ควบคุม ดูแลจัดการด้านเอกสารสำคัญบริษัทฯ - จัดการด้านกสนเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามสัญญา - ต...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อข้าว (ประจำ สนง.ใหญ่ลาดหญ้า)รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อผู้ขายเพื่อขอใบเสนอราคารวมตลอดถึงการต่อรองราคาเพื่อเปรียบเทียบ 2. ออกใบสั่งซื้อตามใบขอซื้อที่ได้รับพร้อมนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 3. ส่งใบสั่งซื้อที่ได้รับอนุมัติแล้วให้แก...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
9 . พนักงานขาย ( ภาคใต้,ภาคอีสาน,ภาคกลาง,ภาคใต้,ภาคตะวันออก,ภาคตะวันตก )
- ขายสินค้าประเภทแป้งข้าวจ้าว /แป้งข้าวเหนียว /แป้งเบเกอรี่ และอื่นๆ - วางแผนในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้า ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ - สำรวจตลาดและสินค้าคู่แข่ง - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า - ติดตาม...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ไม่รวมรายได้อื่นๆ
21 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบความถูกต้อง การบันทึก Stock card กับข้อมูลในระบบ -จัดทำรายงานสรุปยอดการรับ-จ่ายตามประเภทสินค้าประจำเดือน -จัดทำรายงานต้นทุนมาตรฐาน -สุ่มตรวจนับ Stock และ Out Let พรัอมปรับปรุงหาสาเหตุกรณีมี...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่ผลิต (Production)รับสมัครด่วน !
- กำหนดเป้าหมาย และแผนการผลิตให้สอดคล้องกับนโยบาย - ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้บรรลุเป้าหมาย และตรงตามที่บริษัทกำหนด - ปฏิบัติตามระบบของ ISO ในกระบวนการผลิต - บริหารจัดการปริมาณงานและปริมาณคนให้เหมา...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
12 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
ซ่อมบำรุง,ดูแลเครื่องจักร และระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
21 Aug 19
13 . OverSeaSales & Marketing(จีน-อังกฤษ) รับสมัครด่วน !
ดูแลลูกค้าเก่า และหาลุกค้าในตลาดใหม่ๆ ออกงานแสดงสินค้าเพื่อหาลูกค้าใหม่ในประเทศและต่างประเทศ สำรวจตลาด และ เยี่ยมลูกค้า เพื่อหาข้อมูลคู่แข่ง และ โอกาสในการเพิ่มยอดขาย

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
14 . ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
รับผิดชอบงานการวางแผนงานด้านบริหารคลังสินค้า ทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป และการบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
1อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
15 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ การเจรจาต่อรอง ดำเนินการจัดซื้อและการวางแผนการส่งมอบสินค้า เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs