JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  5 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานแนะนำผลิตภัณท์Dtac ประจำสาขารับสมัครด่วน !
1. ขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำสาขา 2. ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นของสินค้า 3. ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในร้าน ให้ลูกค้าได้รับความพอใจเกินความคาดหวัง 4. เสนอบริการเสริมที่เหมาะกับพฤติกรร...

บริษัท เลคคอมมูนิเคชั่น จำกัด
4 อัตรา
Salary รายได้รวม (ช่วงทดลองงาน) ไม่ต่ำกว่า12,000 บาท +ผลตอบแทนพิเศษอื่น และปรับเพิ่มขึ้นหลังพ้นทดลองงาน
15 Jan 19
2 . พนักงานรับชำระค่าบริการรับสมัครด่วน !
- รับชำระค่าบริการโทรศัพท์ Dtac - แนะนำโปรโมชั่นต่างๆต่างๆของDtac - แนะนำโทรศัพท์ที่เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า - เสนอให้ลูกค้าใช้บริการเสริมของ Dtac - ทำรายงานสรุปประจำวัน - มีส่วนร่วมในการพัฒนาก...

บริษัท เลคคอมมูนิเคชั่น จำกัด
5 Position
Salary รายได้รวม (ช่วงทดลองงาน) ไม่ต่ำกว่า13,000 บาท +ผลตอบแทนพิเศษอื่น และปรับเพิ่มขึ้นหลังพ้นทดลองงาน
15 Jan 19
3 . พนักงานขาย ประจำสาขารับสมัครด่วน !
1. ขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำสาขา 2. ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นของสินค้า 3. ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในร้าน ให้ลูกค้าได้รับความพอใจเกินความคาดหวัง 4. เสนอบริการเสริมที่เหมาะกับพฤติกรร...

บริษัท เลคคอมมูนิเคชั่น จำกัด
5 อัตรา
Salary รายได้รวม (ช่วงทดลองงาน) ไม่ต่ำกว่า12,000 บาท +ผลตอบแทนพิเศษอื่น และปรับเพิ่มขึ้นหลังพ้นทดลองงาน
15 Jan 19
4 . พนักงานบริการลูกค้า ประจำสาขา dtac centerรับสมัครด่วน !
1. บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ให้ลูกค้าประทับใจ เกินความคาดหวัง 2. แนะนำสินค้าของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า 3. ขายสินค้าของบริษัทฯ 4. ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาให้ลูกค้า 5. จัดทำรายงานการขา...

บริษัท เลคคอมมูนิเคชั่น จำกัด
6 Position
Salary รายได้ (ช่วงทดลองงาน) ไม่ต่ำกว่า 12,000 บาท +ผลตอบแทนพิเศษอื่น และปรับเพิ่มขึ้นหลังพ้นทดลองงาน
15 Jan 19
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการประจำสาขา Dtac Centerรับสมัครด่วน !
1. ช่วยบริหารงานทั่วไปในสาขา 2. บริการลูกค้า 3. แนะนำสินค้าต่างๆ 4. จัดทำรายงานการขายตามที่สำนักงานใหญ่กำหนด

บริษัท เลคคอมมูนิเคชั่น จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000 บาท
15 Jan 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs