JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. พลักดันนโยบายผู้บริหาร 2. วางแผนการใช้กำลังการผลิต 3. บริหารจัดการด้านการการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมาย 4. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน 5. ควบคุมดูแลทรัพยากรที่จะใช้สำหรับ...

บริษัท เอ็น พี อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Aug 19
2 . Sale Engineer สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษรับสมัครด่วน !
1. สำรวจข้อมูลลูกค้าตามพื้นที่และรายงานผู้บริหาร 2. นำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย 3. วิเคราะห์หน้างานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกับลูกค้า 4. บริการหลังการขายของลูกค้า 5. สร้างยอดขายให้เป็นไป...

บริษัท เอ็น พี อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด
3 อัตรา
Salary 20K Up
23 Aug 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs