JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . ช่างก่อสร้าง
การซ่อมบำรุงงานอาคาร ,งานก่อสร้างภายในบริษัท

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jun 19
2 . ผู้บริหารงานบริการตัวถังและสี(SA รับรถ)รับสมัครด่วน !
ดำเนินการต้อนรับลูกค้าแจ้งซ่อมตัวถังและสี, ส่งมอบ, ติดตามงานซ่อม ประสานงานกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ สามารถอธิบาย รายละเอียด งานซ่อมและมีความรู้ เบื่องต้นในอาการที่มีปัญหา

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
3 อัตรา
Salary 13,000-15,000
24 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงทั่วไป
- งานบำรุงรักษาอาคาร, โรงงาน, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบปรับอากาศ, ระบบโทรศัพท์,ระบบไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล - งานซ่อมบำรุงทั่วไป - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดีอยู่เสมอ

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
2 Position
Salary 15,000 ขึ้นไป
24 Jun 19
4 . โปรแกรมเมอร์
ออกแบบและพัฒนาระบบงาน Web Application และ Website ด้วยภาษาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น PHP, HTML, JavaScript, AJAX, CSS, jQuery,Boostap หรืออื่นๆ มีประสบการณ์ในด้านฐานข้อมูล MySQL

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 Position
24 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานก่อสร้าง) รับสมัครด่วน !
1.ธุรการจัดซื้ออุปกรณ์-วัสดุก่อสร้าง 2.ธุรการเบิก-จ่ายค่างวดงานผู้รับเหมา 3.ติดต่อประสานงานกับทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร 4.มีความคล่องตัวและมีความกระตือรือร้นในหน้าที่

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่สโตร์อะไหล่รับสมัครด่วน !
จัดเก็บ,จัดจ่าย ตรวจรับ สโตร์อะไหล่

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
หลายอัตรา
Salary 10,000-15,000
24 Jun 19
7 . ช่างยนต์รับสมัครด่วน !
ดูแลซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ อาทิ เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง ตรวจเช็คระยะการใช้งาน เปลี่ยนโซ๊ค เบรค คลัตช์ เป็นต้น

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
หลายอัตรา
Salary 9,000-12,000
24 Jun 19
8 . โฟร์แมน(ก่อสร้าง)
สำรวจหน้างาน หาสาเหตุ , แนวทางแก้ไขปัญหางานซ่อมสร้าง เขียนแบบ จัดทำเอกสารรายการซ่อม สรุปรายการวัสดุ ควบคุมงานซ่อมสร้าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนด จัดทำเอกสารตรวจสอบงาน และเบิกค่างวดให้ผู้รับเหมา

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-22,000 บาท
24 Jun 19
9 . พนักงานขายรถยนต์รับสมัครด่วน !
ที่ปรึกษางานขายแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ TOYOTA สนับสนุนงานขายและปิดการขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน+commission
24 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบบัญชี - บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ - จัดทำข้อมูล สรุป เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป
24 Jun 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs