JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด (กราฟฟิค)
- Create Content สำหรับสื่อ Online และ Offline - ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อโฆษณา - ถ่ายภาพสินค้า - ผลิตและติดตั้งสื่อโฆษณาสินค้า - วางแผนผลิตสื่อ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานขาย

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
2 . ประชาสัมพันธ์
- รับโทรศัพท์และโอนสายภายในองค์กร - ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีผู้มาติดต่อ - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ดูแลงานขึ้นทะเบียนเอกสาร - ติดต่อ อย./ฮาลาล - ตรวจแบบบรรจุภัณฑ์ - สั่งซื่อของในแผนก - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jun 19
4 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
5 . หัวหน้าแผนกบัญชี
- บริหารงานได้ทั้งระบบ GL/AP/AR/Asst./Stock/Cost สามารถตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามมาตรฐานบัญชี - จัดทำและตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท - จั...

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
6 . Sale Credit
ฝ่ายขายเครดิต หน้าที่หลักติดต่อลูกค้าและขายสินค้าธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจนันทนาการ

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Online Marketing)
- จัดทำแผนการตลาดและสื่อรูปแบบต่างๆ - วางแผนการทำงานและโปรโมทสินค้าต่างๆ ผ่านช่องทาง Digital บริหารงบประมาณการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ - ออกแบบสื่อและนำเสนอ Content ที่ใช้ในช่องทางสื่อออนไลน์ได้อย่...

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jun 19
8 . Sale Supervisor ต่างจังหวัดรับสมัครด่วน !
- ดูแล ควบคุม ทีมขายต่างจังหวัดในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อ เยี่ยมเยือน ประสานงานการจัดส่งสินค้า การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า รวมถึงการเพิ่มลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย ผ่านช่องทาง...

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์ใหม่ - จัดทำสูตรการผลิต และเอกสารมาตรฐานอาหารที่เกี่ยวข้อง - ทบสวนสูตรการผลิตให้สอดคล้องกับกฎหมายอาหารของแต่ละประเทศ - ประสานงานจัดทำเอกสารสำคัญเกี่ยวกับฮาลาล ...

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jun 19
10 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (ประจำเขตกรุงเทพฯ / ศูนย์กระจายสินค้าตจว.)
ขายผลิตภัณฑ์โก๋แก่ในเขต กทม.และต่างจังหวัด

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
20 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs