JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายรับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบยอดขาย,วางแผนงานขาย และควบคุมดูแลการขายให้ได้เป้า 2.แก้ปัญหาเรื่องงานหลังการขาย และประสานงานระหว่างลูกค้ากับทางบริษัทเช่น สินค้าที่ลูกค้าได้ไปชำรุด สินค้าไม่ครบตามออเดอรื ที่จัดส่ง หร...

HTD MEDIA CO., LTD
5 อัตรา
Salary ตามแต่ประสบการณ์ และ ข้อตกลง
26 Apr 19
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 2. ดูแลการอัพเดทรูปถ่ายสินค้าที่ขายอยู่ปัจจุบัน ,สินค้าที่กำลังจะมาใหม่ ,แคทตาล็อคสินค้า ,คู่มือการใช้ , ใบรับประกันสินค้า 3. จัดทำไฟล์สินค้าเป็นภาพบันทึก+เสียง เพื...

HTD MEDIA CO., LTD
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ สามารถตกลงกันได้
26 Apr 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs