JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  4 Positions      
Sort By 
1 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
- รับแผนการผลิต จัดลำดับการขึ้นผลิต - ควบคุมการผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมาย - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต - จัดเตรียมคนในการผลิต - สรุปผลการผลิตประจำวัน และตัวเลขของเสีย - ดูแลบำรุงรัก...

บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ควบคุม บันทึกข้อมูล รับเข้า จ่ายออก วัตถุดิบ ในแผนกคลังสินค้า - งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา ด่วน
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Sep 19
3 . หัวหน้างานแผนกสโตร์ Supervisor Storeรับสมัครด่วน !
- ควบคุม บริหารจัดการการรับ และแจกจ่าย วัตถุดิบทั้งขาเข้า และขาออก - บริหาร จัดการ การจัดเก็บสินค้า วัตถุดิบ อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
17 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่ Stock FGรับสมัครด่วน !
- คีย์รับ PO สั่งซื้อจากลูกค้า , คีย์ข้อมูลการส่งสินค้าประจำวัน คีย์รับเข้า , คีย์จ่ายออก - รับ-จ่าย สินค้าสำเร็จรูปทั้งภายในและภายนอก - แพ็คงานตาม Packing Stand ลูกค้า และ จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับ...

บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000-12,000 บาท
17 Sep 19
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs