JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  27 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ศูนย์ฯ ถนนเอกชัย) สัญญาจ้าง 3 เดือน
- บันทึกข้อมูล คีย์ข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร - จัดทำสรุปรายงานต่าง ๆ เสนอผู้จัดการทีม - จัดการงานด้านเอกสารของหน่วยงาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง - งานธุรการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบห...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
1 Position
Salary 13,000 บาทขึ้นไป
17 Jul 19
2 . พนักงานต้อนรับ ธนาคารกสิกรไทยสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ สัญญาจ้าง 1 ปี
- แนะนำและเชื้อเชิญลูกค้าให้มาใช้บริการแลกเงินที่ตู้ ATM Exchange - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเครื่อง ATM Exchange ขัดข้อง - ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีเครื่อง ATM Exchange ขัดข้อง - งานอื่นๆท...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
2 อัตรา
Salary 13,000 - 15,000
17 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนประดิพัทธ
- บันทึกข้อมูล คีย์ข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ - ติดต่อประสานงานทั่วไป - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
1 อัตรา
Salary 12,000 - 13,000
17 Jul 19
4 . เลขานุการ ธนาคารกสิกรไทยอาคารภิรัชทาวเวอร์(Emquartier BTSพร้อมพงษ์)
- ทำรายงานการประชุม จดตารางนัดหมายต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ จองห้องประชุม - กรองข้อมูลต่างๆก่อนเข้าถึงผู้บริหาร รับเรื่องแทนผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานรับโทรศัพท์ อีเมล์ และการต้...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
2 อัตรา
Salary 13,000+
17 Jul 19
5 . เลขานุการผู้บริหาร ธนาคารกสิกรไทยสาขาสมุทรสาคร
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
1 อัตรา
Salary 12,000 - 13,000
17 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ IT (ประจำธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ) สัญญาจ้าง 6
- บันทึกข้อมูลที่ได้รับมอบหมายเข้าระบบของทางธนาคาร - ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล - Query ข้อมูลออกเป็น Report เพื่อนำเสนอผู้บริ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
2 อัตรา
Salary 13,000 บาทขึ้นไป
17 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนรัชดาภิเษก ตากสิน-ท่าพระ
- บันทึกข้อมูล คีย์ข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ - ติดต่อประสานงานทั่วไป - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุก...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
1 อัตรา
Salary 12,000 - 13,000 บาท
17 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาดาวคนอง
- บันทึกข้อมูล คีย์ข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร - จัดทำสรุปรายงานต่าง ๆ เสนอผู้จัดการทีม - จัดการงานด้านเอกสารของหน่วยงาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง - งานธุรการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบห...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
2 อัตรา
Salary 12,000 - 13,000
17 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาบางพลี สัญญาจ้าง 3 เดือน
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 2. บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบข้อมูล 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. จัดเก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระบบ 5. งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
2 อัตรา
Salary 12,000 - 13,000
17 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักสีลม
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 2. บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบข้อมูล 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. จัดเก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระบบ 5. งานธุรการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
10 อัตรา
Salary 12,000 บาท
17 Jul 19
11 . ผู้ช่วยสนับสนุน IT Graphic (กสิกรไทยสำนักราษฎร์บูรณะ)
-การออกแบบและกระบวนการผลิตสื่อ -ทำ AW และตัดต่อ VDO -ออกงานนอกสถานที่ งาน Event ต่างๆของทางธนาคาร -จัดทำ Report ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่ายงาน -กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
3 Position
Salary 15,000 - 20,000
17 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สัญญาจ้าง 3 เดือน) ประจำธ.กสิกรไทยสำนักงาน Emquartier
- บันทึกข้อมูลแบบจำลองการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงในระบบ - ทำสรุปรายงานโดยใช้ PowerPoint - ประสานงานจัดทำเอกสารเสนอที่ประชุม - จัดการงานด้านเอกสารของฝ่าย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *** สัญญาจ้าง 3 เ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
3 อัตรา
Salary 12,000+
17 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน IT Risk (ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ)
1.พัฒนากระบวนการ มาตรฐาน และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกำหนดรายการความเสี่ยง และ แผนงานในการพัฒนากระ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
14 . เลขานุการผู้บริหาร(ทักษะภาษาอังกฤษ) ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่พหลโยธินรับสมัครด่วน !
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลก...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
2 อัตรา
Salary 13,000 - 15,000 บาท
17 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธ.กสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฏร์บูรณะ
- จัดการงานด้านข้อมูลและเอกสาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - รวบรวมข้อมูล /จัดทำรายงานต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30-17.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
30 อัตรา
Salary 12,000-13,000 บาท
17 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการ IT ธนาคารกสิกรไทยอาคารพหลโยธินรับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของทางธนาคาร - ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล - Query ข้อมูลออกเป็น Report เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ติด...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
5 Position
Salary 13,000 ขึ้นไป (ผลตอบแทนตามความสามารถ)
17 Jul 19
17 . เลขานุการ ประจำธ.กสิกรไทยสำนักงานตึกเมืองไทยภัทร (รัชดา-ห้วยขวาง)รับสมัครด่วน !
-บันทึกรายงานการประชุม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ จองห้องประชุม -กรองข้อมูลต่างๆ ก่อนเข้าถึงผู้บริหาร -รับเรื่องแทนผู้บริหาร -จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอแทนผู้บร...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
2 อัตรา
Salary 13,000-15,000 บาท
17 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธนาคารกสิกรไทย อาคารแจ้งวัฒนะ (เมืองทอง)
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 2. บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบข้อมูล 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. จัดเก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระบบ 5. งานธุรการอื่น ๆ

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
50 อัตรา
Salary ปวช. 10,000 ขึ้นไป / ปวส.10,500 ขึ้นไป / ป.ตรี 12,000 ขึ้นไป
17 Jul 19
19 . เลขานุการ ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานแจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี)รับสมัครด่วน !
-จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย รับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ -จัดทำบัญทึก / จดหมาย / ตรวจสอบ E-mail -ดูแลงานเอกสารเข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ -ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลกับผู้เ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
3 อัตรา
Salary 13,000-15,000
17 Jul 19
20 . เลขานุการผู้บริหารประจำธ.กสิกรไทยสำนักแจ้งวัฒนะ / พหลโยธิน / ราษฎร์บูรณะ / สีลม
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
20 อัตรา
Salary 13,000 - 15,000
17 Jul 19
21 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) พื้นที่ เกาะพะงัน
1. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร 2. ให้บริการซื่อฝาก-ขาย/ โอน/ รับฝากเงินตราและตราสารต่างประเทศ 3. ให้บริการโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด และให้บริการทำธุรกรรมทางธนาคารต่างๆ 4. นำเส...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
17 Jul 19
22 . เจ้าหน้าที่ปริวรรตเงินตรา(FXO) ประจำพื้นที่กรุงเทพทั้งหมด
***ตำแหน่งนี้เป็นพนักงานประจำของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์สัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารฯ กำหนดไว้เท่านั้น ผลตอบแทน : · เป็นพนักงานประจำของ ธนาคารกสิ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
หลายอัตรา
17 Jul 19
23 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) พื้นที่ ชลบุรี
ผู้ที่สนใจงานตำแหน่งนี้ กรุณาส่งประวัติและข้อมูลติดต่อของตนเพื่อสมัคร หลังจากส่งประวัติมาแล้ว จะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันสิทธิ์ **เนื่องจากจำนวนที่นั่งสอบมีจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์ให...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
หลายอัตรา
17 Jul 19
24 . เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO) ประจำพื้นที่ สยามสแควร์ ปทุมวัน ถ.สุขุมวิทตอนต้น
1. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร 2. ให้บริการซื่อฝาก-ขาย/ โอน/ รับฝากเงินตราและตราสารต่างประเทศ 3. ให้บริการโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด และให้บริการทำธุรกรรมทางธนาคารต่างๆ 4. นำเส...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
หลายอัตรา
17 Jul 19
25 . เจ้าหน้าที่ธุรการ IT ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
- บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของทางธนาคาร - ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล - Query ข้อมูลออกเป็น Report เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ติด...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
5 อัตรา
Salary 14,000 - 16,000
17 Jul 19
26 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธนาคารกสิกรไทยอาคารพหลโยธิน รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบของทางธนาคาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดการงานด้านเอกสารของฝ่ายงาน - งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยรายละเอียดขึ้นอยู่กับฝ่ายที่ปฏิบัติงาน - ทำง...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
วุฒิปวช.- ป.ตรี หลายอัตรา
Salary ปวช. 10,000 ขึ้นไป / ปวส.10,500 ขึ้นไป / ป.ตรี 12,000 ขึ้นไป
17 Jul 19
27 . เจ้าหน้าที่แนะนำบริการดิจิทัล (Digital Service Officer )พนักงานต้อนรับประจำสาขา
1.แนะนำ / เชิญชวน /ฝาก /ถอน ให้ใช้บริการผ่านช่องทาง K PLUS / เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ /Smart Bill 2.ดูแล และต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสาขาของธนาคารกสิกรไทย 3.ให้ข้อมูล คำแนะนำในการทำธุรกรรมทางกา...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
50 อัตรา
Salary 13,000-17,200 บาท
17 Jul 19
  27 Positions      
Sort By 
Disability Jobs