JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  6 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ควบคุมหน้างาน วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด 3.วางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.วิเคราะ...

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
2 อัตรา
16 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
-เขียนแบบแปลนห้องน้ำ -ถอดแบบห้องน้ำ -เขียนแบบผลิตภัณฑ์ เช่น ฉากกั้นอาบน้ำ อ่างล้างหน้า -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
หลายอัตตรา
16 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
-รับ-ส่งสินค้าของบริษัท -สามารถขับรถ 4 ล้อใหญ่ได้ -รู้จักเส้นทาง -สามารถดูแลสินค้าระหว่างขนส่งได้ดี -สามารถทำงานเป็นกะได้และล่วงเวลา -มีใบอนุญาติขับขี่ -มีความขยัน,อดทน -สามารถเริ่มงานได้ทันที ...

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
2 อัตรา
16 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิกรับสมัครด่วน !
1 ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ภายในและนอกองค์กร รวมถึงทางการตลาดตามที่ได้รับหมอบหมาย 2 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดขององค์กร 3 ดูแลรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก และ Suppiers อ...

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
5 . เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ออกหน้างาน ดูแลงานหลังการขาย 2. ซ่อมบำรุงรักษาสินค้า 3. สามารถทำงานเป็นกะได้ 4. ดูแลรักษาบำรุงสินค้าที่ขายไป 5. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ 6. ตรวจสอบ ควบคุมและบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
2 อัตรา ด่วน
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการรับสมัครด่วน !
1.ทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกสินค้าให้กับหน้างาน 2.จัดทำเอกสารให้กับโฟร์แมน 3.ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร 5.ทำค่าแรงคนงาน 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
  6 Positions      
Sort By 
Disability Jobs