JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . HRM Officer ( Chonburi-Sriracha)
1.งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2.งานด้านค่าจ้าง 3.งานด้านฝึกอบรม 4.งานด้านสวัสดิการและกฎระเบียบบริษัทฯ

Innovation Group
Saha Group Industrial Park Sriracha Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 Aug 19
2 . Foreman Warehouse
1. ควบคุมดุแล บริหารจัดการคลังสินค้า 2. วางแผนด้านคลังสินค้า First in- First OUT 3. ควบคุม ดูแล วางแผนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ควบคุมและติดตามงานและแก้ไขปัญหาหน้างาน

Innovation Group
Pinthong Industrial (Project 1) Chon Buri
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนวัตถุดิบ
ติดต่อ ประสานงาน วางแผนและควบคุมการใช้วัตถุดิบของลูกค้าในการผลิต

Innovation Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 Aug 19
4 . Automation & Robotics Engineer
พัฒนาและเสนอสิ่งที่เป็นไปได้ในด้านเทคโนโลยีเพื่อกำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจตามทิศทางและนโยบายขององค์กร สำรวจและสร้างโอกาสสำหรับความก้าวหน้าโดยการใช้กลไกระบบอัตโนมัติและระบบหุ่นยนต์

Innovation Group
Rojana Industrial Park Rayong (Ban Khai) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 Aug 19
5 . Mold Technician - ช่างแม่พิมพ์ (BKK)
1.ควบคุมและใช้งานเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับงานแม่พิมพ์ 2.จัดเตรียมและติดตั้ง อุปกรณ๊เครื่องมือต่างๆบนเครื่องจักร 3.Set Up เครื่องจักร 4.ขัดผิว ประกอบ ตกแต่ง ทดสอบ เกี่ยวกับงานแม่พิมพ์ 5.ซ่อมแซมแล...

Innovation Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
20 Aug 19
6 . ช่างแม่พิมพ์
งานติดตั้งแม่พิมพ์ งานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์

Innovation Group
Saha Group Industrial Park Sriracha Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 Aug 19
7 . Sales Representative (BKK)
ขายผลิตภัณฑ์ด้าน safety product

Innovation Group
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Aug 19
8 . R&D Technologist (วุฒิ ป.โท)
1. วางแผนปรับปรุง วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ 2. งานบริการลูกค้า 3. งานบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องทดสอบ 4. งานระบบ ISO *สายงานพลาสติก*

Innovation Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Aug 19
9 . Machinery Purchasing Officer
จัดซื้อชิ้นส่วนเครื่องจักร, อะไหล่เครื่องจักร ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ วัตถุดิบแม่พิมพ์ Automation Part และ Robotic Part * เลือกสถานที่สัมภาษณ์ได้ทั้งระยอง และ กทม

Innovation Group
Rojana Industrial Park Rayong (Ban Khai) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Aug 19
10 . ช่างเย็บผ้า (พนักงานรายวัน)
พนักงานฝ่ายผลิต โรงงานเย็บผ้า พนักงานรายวัน ทำงานรามคำแหง 30 ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ 8.00-17.00

Innovation Group
9 อัตรา
20 Aug 19
11 . HRD Specialist (Rayong)
1.การพัฒนาบุคลากร 1.1 การจัดทำขีดความสามารถของบุคลากร 1.2 การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) 1.3 การบริหารบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง (Talent Management) 1.4 การจัดทำเส้นทางคว...

Innovation Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Aug 19
12 . Production Supervisor( Chonburi )
- Control budget Deparment. - Control production according to daily production plan. - Control employees to have discipline in work. - Control of subordinate employees to work according to defined ...

Innovation Group
Saha Group Industrial Park Sriracha Chon Buri
1 อัตรา
Salary N/A
20 Aug 19
13 . Sales Representative
1. รับผิดชอบการขยายตลาด ออกพบปะลูกค้า เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์และเปิดตลาดลูกค้าใหม่ 2. บริหารลูกค้า แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 3. ประสานงานกับทีมเทคนิค และหน่วยงาน Support เกี่ยวกับสินค้า หรือการพั...

Innovation Group
Saha Group Industrial Park Sriracha Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 Aug 19
14 . System Analyst
- วิเคราะห์ความต้องการของ User และออกแบบระบบฯ - ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ - บริษัทฯ ไม่มีรถรับส่ง

Innovation Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
20 Aug 19
15 . Sale Engineer ( Chonburi-Sriracha )รับสมัครด่วน !
-สร้างยอดขาย เพิ่มยอดขาย ติดต่อประสานงานขาย ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และดูแลบริการลูกค้าหลังการขาย -รักษาลูกค้าเดิม หาลูกค้าใหม่ -บริษัทฯ ทำงานวันจันทร์-เสาร์ ( หยุดเสาร์เว้นเสาร์)

Innovation Group
Saha Group Industrial Park Sriracha Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
20 Aug 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs