JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . Senior Programmerรับสมัครด่วน !
- เขียนโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย - ศึกษาความเข้าใจและความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน - แก้ไขปัญหาและออกแบบฐานข้อมูลให้ตรงกับงานที่ได้รับ - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเพื่อ...

บริษัท ซีนาไลส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและตามความสามารถ
18 Jul 19
2 . Engineer รับสมัครด่วน !
แก้ไขปัญหาหน้างาน Support งานที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้า เครื่องจักร ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ซีนาไลส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
18 Jul 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs