JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการประสานงาน (ผลิตเหล็ก)รับสมัครด่วน !
- ออกเอกสารเกี่ยวกับการผลิต - จัดทำใบ PR ในฝ่าย - รวบรวมข้อมูลการผลิตส่งยังฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ทำเอกสาร ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำเอกสารโอที พนักงาน ในแต่ละวัน

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเสนอลูกค้า 2. สร้าง Model เสนอตามแบบที่ลูกค้ากำหนด 3. เขียนแบบ งาน 3 มิติ SketchUp ตามที่ลุกค้ากำหนดได้ 4. ออกแบบ และ คิดพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตาม Product ของบริษัทฯ ...

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs