JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  58 Positions      
Sort By 
1 . Property Management Officer (Legal) สำนักงานใหญ่ CW Tower (MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
ตำแหน่ง : Property Management Officer (Legal) เจ้าหน้าที่บริหารจัดการพื้นที่ร้านอาหาร 1.ประสานงาน 2. Review Contract ด้านกฎหมาย 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

OISHI Group
1 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000
17 Sep 19
2 . Warehouse Officer (ประจำโรงงานวังม่วง จังหวัดสระบุรี)
1.ควบคุมและตรวจสอบ การรับ การจัดเก็บ เบิกจ่าย วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง และสินค้าสำเร็จรูปให้ตรงตามระบบการบริหารจัดการคลัง และระบบSAP 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกอ...

OISHI Group
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
3 . Planning Supervisor (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)
1.ควบคุม และทบทวนการสั่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ตามแผนผลิต 2.ควบคุมระดับสินค้าคงคลังของโรงงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื...

OISHI Group
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
4 . Planning Officer (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)
1. การวางแผนการผลิตเครื่องดื่มให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าและมีปริมาณจัดเก็บในระดับที่เหมาะสม • จัดทำแผนผลิตประจำสัปดาห์ภายใต้ความรับผิดชอบ โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ...

OISHI Group
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary N/A
17 Sep 19
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สำนักงานใหญ่ CW Tower รัชดา ตรงข้ามศูนย์วัฒนธรรม)
Key Responsibilities (หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก) - ดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง ให้กับบริษัท โออิชิกรุ๊ป - ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ (Purchase Requisition) , ตรวจสอบราคาพร้อมเจรจาต่อรองกับผู้ขาย , จ...

OISHI Group
1 Position
Salary 15,000 - 23,000
17 Sep 19
6 . QA Supervisor - Preform (ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี)
1.รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม การตรวจสอบ และประกันคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์พรีฟอร์ม ตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ติดตามระบบบริหารงานคุณภาพและสนับสนุนปรับปรุงเอกสารให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานต...

OISHI Group
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19

OISHI Group
1 อัตรา
Salary 25,000 - 40,000
17 Sep 19
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่ (ช่างสนาม ไฟฟ้า/ก่อสร้าง) สำนักงานใหญ่
- ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบ และเจรจากับผู้เช่า เพื่อให้แผนการเปิดร้านใหม่ ปิดปรับปรุง และปิดร้านดำเนินการไปตามเป้าหมาย (กำกับดูแลแผนการส่งมอบคืนพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเกิดความเสียหายน้อยที่สุด) ...

OISHI Group
1 อัตรา
Salary 24,000 - 45,000
17 Sep 19
9 . HR Recruiter (สำนักงานใหญ่ CW Tower, MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน Action Plan การรับพนักงานร้านอาหาร Restaurant เปิดใหม่ และสรรหาอัตรากำลังทดแทน 2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ,ชุมชน,สถานศึกษา/มหาวิทยาลัยฯ หา Sourcing เพื่อรับสมัครและคัดเลือก...

OISHI Group
2 อัตรา
Salary 17,000 - 30,000
17 Sep 19
10 . Warehouse Leader (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)
ควบคุมการรับ การจัดเก็บ การเบิกจ่าย วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง ภาชนะหมุนเวียน และสินค้าสำเร็จรูปให้ตรงตามระบบการบริหารจัดการคลัง และระบบSAP 2) ควบคุมและตรวจสอบการใช้งานรถยก(Forklift)ให้ถู...

OISHI Group
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
11 . Logistics Supervisor (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- ควบคุมและทวนสอบแผนการจัดส่งสินค้า - ควบคุมและทวนสอบการบริหารจัดการรถขนส่ง - ควบคุมและทวนสอบต้นทุนการบริหารจัดการรถขนส่ง - ควบคุมและทวนสอบระบบคุณภาพกิจกรรมขนส่งสินค้า - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ที่...

OISHI Group
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Sep 19
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด,พนักงานเสิร์ฟ,ผู้ช่วยกุ๊ก ประจำเซ็นทรัล ลาดพร้าวด่วน
- จัดเก็บโต๊ะอาหาร - ดูแล อำนวยบริการความสะดวกแก่ลูกค้า - บริการ จัดเตรียมอาหาร - ดูแลบริหารต้นทุนร้าน - บริหารจัดเก็บสต็กสินค้า - ดูแลและจัดตารางงานพนักงานในร้าน - อื่นๆตามมอบหมาย

OISHI Group
30 Position
Salary 11,000 - 16,000
17 Sep 19
13 . Utility&Facility Supervisor (ประจำโรงงานวังม่วง สระบุรี)
-ควบคุมการผลิตพลังงานและซ่อมบำรุงเครื่องผลิตพลังงาน,ระบบไอน้ำ,ระบบผลิตน้ำประปา,ระบบอัดอากาศ, ระบบบำบัดน้ำดี,ระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ,ระบบโทรศัพท์,ระบบดับเพลิง,ระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามแผ...

OISHI Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
14 . QA Officer ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี
รับผิดชอบการสุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ ตรวจวัดคุณภาพของวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/สินค้าสำเร็จรูป ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม และจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ รวมทั้งสามาร...

OISHI Group
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
15 . QA Supervisor - Cake&Bakery (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพสินค้าประเภทเค้กและเบเกอรี่ ให้เป็นตามมาตรฐานและสอดคล้องกับระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง และงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 1.ทวนสอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านคุณภาพและการประกันค...

OISHI Group
1 อัตรา
Salary N/A
17 Sep 19
16 . Production Supervisor-Cake&Bakery (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
รับผิดชอบปฏิบัติงานวางแผน ควบคุมการผลิตสินค้าแผนกBakery ให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ส่งมอบให้ทันเวลาตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพียงพอกับยอดผลิต 1.รับผิดชอบในวางแผน,การเตรียมการผลิตสินค้าตามมาตรฐ...

OISHI Group
1 อัตรา
Salary N/A
17 Sep 19
17 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตเบเกอรี่ (โรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
รับผิดชอบปฏิบัติงานผลิตสินค้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์แผนก Bakery และตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานแผนก Bakery ในสายการผลิตเค้ก รวมทั้งสอนงานให้กับพนักงานที่เข้ามาพนักงานที่เริ่มงานใหม่ ในแต่ละจุดงานที่ได้รับม...

OISHI Group
1 อัตรา
Salary N/A
17 Sep 19
18 . Assistant Production Manager - Cake (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
รับผิดชอบจัดทำKPI,งานจัดวางอัตรากำลังคน,วางแผน,ควบคุมการผลิตสินค้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์แผนก BakeryMX Bread and Bun ควบคุมต้นทุนการผลิต,พัฒนาบุคลากรในฝ่ายผลิตรวมทั้งการ ติดต่อประสานงาน กับแผนกหรือส่วนงาน...

OISHI Group
1 อัตรา
Salary N/A
17 Sep 19
19 . Production Manager – Bakery (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
บริหารจัดการการผลิตในส่วนของแผนกBakery รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับแผนกหรือส่วนงานต่างๆเพือให้บรรลุตามนโยบายบริษัท 1.บริหารจัดการการผลิตในส่วนของแผนก Bakery ให้ได้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.บร...

OISHI Group
1 อัตรา
Salary N/A
17 Sep 19
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด/เสิร์ฟ/กุ๊ก/แม่บ้าน ประจำสาขาชาบูชิ Big C สุขาภิบาล 5
บริการ และจัดเตรียมอาหาร ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

OISHI Group
30 Position
Salary 11,000-16,000
17 Sep 19
21 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน , เสิร์ฟ , ผู้ช่วยกุ๊กประจำร้านชาบูชิ สาขาโลตัส รามอินทรา
บริการและจัดเตรียมอาหาร ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า อื่นๆตามได้รับมบหมาย

OISHI Group
30 Position
Salary 12,000 - 16,000
17 Sep 19
22 . Warehouse Supervisor (ประจำโรงงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี)
- ควบคุมและทวนสอบกิจกรรมการบรรจุและรับสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมและทวนสอบการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมและทวนสอบการเบิกจ่ายวัตถุดิบ - การบริหารจัดการทั่วไป

OISHI Group
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Sep 19
23 . Warehouse Staff (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
ดำเนินกิจกรรม การรับ การจัดเก็บ การจ่าย สินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

OISHI Group
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Sep 19
24 . Recruitment Officer ประจำโรงงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
1.งานสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 2.งานด้านแรงงานสัมพันธ์

OISHI Group
1 อัตรา
17 Sep 19
25 . ผู้จัดการร้านอาหารฝึกหัด (ประจำร้านชาบูชิ จ.ชลบุรี)
1. เปิดร้าน เปลี่ยนกะ ปิดร้าน และดูแลร้านในกะของตัวเอง 2. ดูแลเงินยอดขายของร้านสาขา 3. ดูแลทรัพย์สินต่างๆ ภายในร้านสาขา 4. ปฏิบัติและตรวจสอบ QSC ของสาขา 5. สั่ง – รับสินค้าและจัดทำระบบ inventory ภ...

OISHI Group
20 อัตรา
Salary 15,000 บาท
17 Sep 19
26 . พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี
ขับรถโฟร์คลิฟท์รับ-จัดเก็บ-จ่าย วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้า

OISHI Group
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19

OISHI Group
จำนวนมาก
Salary 42บาท/ชั่วโมง-10,700บาท
17 Sep 19
28 . HR&Admin Officer (ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี)
-ดูแลงานด้านฝึกอบรม (ร่วมกับทางCenter) -ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ -ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ -ควบคุมดูแลการทำความสะอาดพื้นที่ -ควบคุมดูแลรปภ. -ควบคุมดูแลเรื่องการจัดการรถรับส่งพนักงาน -ควบคุมดูแ...

OISHI Group
1 อัตรา
Salary N/A
17 Sep 19
29 . HRM Supervisor (ประจำโรงงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี)
- ควบคุมดูแลงานบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ - ควบคุมดูแลงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ควบคุมดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

OISHI Group
2 อัตรา
Salary N/A
17 Sep 19
30 . Utility Technician (ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี)
รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงระบบ Utility เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

OISHI Group
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
31 . รับสมัครครัว/บริการ ร้านชาบูชิ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
รายละเอียดงาน -รับออเดอร์/เสิร์ฟ -ต้อนรับลูกค้า -ดูแลความสะอาดภายในร้าน -ทำงานเป็นกะตามเวลาห้าง -ทำอาหาร

OISHI Group
20 Position
Salary 11,000++
17 Sep 19
32 . พนักงานเสริฟ/ผู้ช่วยกุ๊ก/Part-Time
1.ดูแลและให้บริการลูกค้า 2.จัดเตรียมอาหารให้กับลูกค้า 3.รักษามาตรฐานและความสะอาดของร้าน

OISHI Group
30 อัตรา
Salary 9,900++
17 Sep 19
33 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหารฝึกหัด Management Trainee (MT.)
1. เปิดร้าน เปลี่ยนกะ ปิดร้าน และ ดูแลร้านในกะของตัวเอง 2. ดูแลเงินยอดขายของร้านสาขา 3. ดูแลทรัพย์สินต่างๆ ภายในร้านสาขา 4. ปฏิบัติและตรวจสอบ QSC ของสาขา 5. สั่ง – รับสินค้าและจัดทำระบบ inventory ...

OISHI Group
หลายอัตรา
Salary 15,000- 20,000
17 Sep 19
34 . พนักงานบริการ HouYuu ( อาคาร GMM GRAMMY )
- เสริฟและบริการลูกค้าให้ตามมาตรฐาน - วางแผนการสั่งวัตถุดิบ และเช็คสต็อกสินค้า - ดูแลเรื่องความสะอาดของร้าน

OISHI Group
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
35 . พนักงานเสิร์ฟ/ผู้ช่วยกุ๊ก/แม่บ้านล้างจาน ชลบุรี พัทยา สัตหีบ
-ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ -แนะนำเมนูหรือโปรโมชั่นใหม่ๆให้ลูกค้า -จัดเตรียมอาหารและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท -ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ทำงาน -อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

OISHI Group
9 อัตรา
Salary 10,900+
17 Sep 19
36 . Data Staff (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)
บันทึกข้อมูลการรับจ่ายวัตถุดิบและสินค้าในระบบควบคุม -บันทึกรับวัตถุดิบ-สินค้า จาก Supplier -บันทึกจ่ายวัตถุดิบ-สินค้า -ตรวจ Report ในการบันทึกรับ-จ่าย -ตรวจเช็ค Order ลูกค้าให้ตรงตามInvoice...

OISHI Group
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
37 . Assistant Safety Manager (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
1.ควบคุมดูแลโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน 2.วางแผนและดำเนินงานด้านการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินงานด้านการควบคุมด้านคว...

OISHI Group
1 อัตรา
Salary N/A
17 Sep 19
38 . พนักงานขายรายวัน/Part-Time (ประจำร้าน Oishi - ปฏิบัติงานที่ Big C ราชดำริ)
- ขายสินค้าและสนับสนุนกิจกรรมการขาย - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - สรุปและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ***ปฏิบัติงาน: ประจำบูธที่ Big C ราชดำริ ***พนักงานรายวันรายไ...

OISHI Group
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
39 . ER Supervisor (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)
-ควบคุมและดูแลงานด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์ -ควบคุมดูแลกฏระเบียบและข้อบังคับในการทำงาน -ควบคุมดูแลงานสอบสวนทางวินัยและการลงโทษ -ดูแลงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

OISHI Group
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
40 . พนักงานเสิร์ฟ ผู้ช่วยกุ๊ก แม่บ้าน ประจำร้าน Shabushi สาขาใน กทม. ปริมณฑล
-ทำงานเป็นกะตามเวลาห้างได้ -รักงานบริการ -รักในการเรียนรู้

OISHI Group
40 อัตรา
Salary 42บาท/ชั่วโมง - 10,700 บาท
17 Sep 19
41 . พนักงานเสิร์ฟ,กุ๊ก,แม่บ้าน ประจำสาขา เกตเวย์บางซื่อ(ใกล้รพ.บางโพธิ์)
พนักงานบริการ - ให้บริการการเสิร์ฟอาหารกับลูกค้า - เก็บโต๊ะลูกค้าเเละจัดโต๊ะ - มีความยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักการบริการ Cook ผู้ช่วยกุ๊ก - ให้ ปรุง แต่ง ประกอบอาหาร ***ทุกตำแหน่ง ต้องทำงานเป...

OISHI Group
20 อัตรา
Salary 10,000 บาท +++
17 Sep 19
42 . ผู้ช่วยกุ๊ก,พนักงานเสิร์ฟ(ประจำโซนซีคอนบางแค)รับสมัครด่วน !
- เตรียม ปรุง แต่งอาหาร - ให้บริการต้อนรับ เสิร์ฟอาหาร เก็บโต๊ะ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้จัดการร้าน - ประจำสาขาใกล้บ้าน

OISHI Group
หลายอัตรา
Salary 11,500 บาท +++
17 Sep 19
43 . ด่วนมาก!!แคชเชียร์,ต้อนรับ,เสิร์ฟ,ผู้ช่วยกุ๊ก(ร้านอีทเทอเรียมเซ็นทรัลพระราม9)รับสมัครด่วน !
- ดูแลและจัดการบริเวณเคานเตอร์แคชเชียร์ - ดูแลเงินเข้า-ออก (ตำแหน่งแคชเชียร์ต้องคนค้ำ) - ดูแลจัดการในส่วนของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริกาาร - จัดลำดับให้ลูกค้าที่มาใช้บริการก่อน-หลัง - ส่งลูกค้าที่มาใช...

OISHI Group
จำนวนมาก
Salary 10,750 บาท / 42 บาท/ชม. และมีอาหารให้ทาน2มื้อ
17 Sep 19
44 . Operator Machine (ประจำโรงงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี)
ปฏิบัติงานผลิตสินค้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์และตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละสายการผลิตที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

OISHI Group
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
45 . Chef (Cake& Bakery) ประจำ CW Tower
พัฒนาสินค้า ด้านเบเกอรี่และขนมไตร์ญี่ปุ่นพัฒนาสูตรให้ได้ตามความต้องการของ

OISHI Group
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
46 . Planning Supervisor (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
ควบคุมการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันกับความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต 1.1 ตรวจสอบ/วิเคราะห์ ใ...

OISHI Group
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
47 . พนักงานเสิร์ฟ , ผู้ช่วยกุ๊ก , แม่บ้าน (ประจำร้าน ชาบูชิเอกมัย)
- พนักงานเสิร์ฟ : ดูแลและบริการลูกค้าบริเวณหน้าร้าน - พนักงานงานครัว:ประกอบอาหาร และจัดเรียงอาหารตามสายพาน และประกอบอาหารตามออร์เดอร์ต่างๆ - พนักงานแม่บ้าน:ทำความสะอาดภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในครัว

OISHI Group
5 Position
Salary 10,300 ++ บาท
17 Sep 19
48 . ***Programmer (Head Office): CWTower(ใกล้MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
•Design and develop BI solutions using BI tools like SQL Server Integration Services (SSIS), SQL Server Analysis Services (SSAS), SQL Server Reporting Services (SSRS) and dashboard tool •Work as a me...

OISHI Group
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
49 . ผู้จัดการฝึกหัด/เสิร์ฟ/กุ๊ก/ส่งอาหาร ประจำร้านDeliveryสาขาPepleParkอ่อนนุชรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง - ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด - พนักงานต้อนรับ พนักงานเสิร์ฟ พนักงานผู้ช่วยกุ๊ก - พนักงานครัวล้าง และแม่บ้าน **ทุกตำแหน่งจำนวนมาก ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์** - สัมภา...

OISHI Group
จำนวนมาก
Salary 11,500++
17 Sep 19
50 . ด่วนมาก!! พนักงานเสิร์ฟ/กุ๊ก/แม่บ้าน(โซนเอสพลานาด/สตรีทรัชดา/ฟอร์จูน)รับสมัครด่วน !
ผู้ช่วยกุ๊ก - มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง - สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับการสอนจากหัวหน้างานมาถ่ายทอดได้ - ดูแลจัดสรรวัตถุดิบที่นำออกมาใช้ได้อย่างดี - สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนหัวห...

OISHI Group
ไม่จำกัดจำนวน
Salary ประมาณ11,000 บาท++
17 Sep 19
51 . ***เจ้าหน้าที่บัญชี*** ประจำสำนักงานใหญ่: CW Tower ใกล้MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
- ตรวจสอบรายได้จากการขายอาหารและบัญชีที่เกี่ยวข้อง จากระบบPOS เข้า SAP - บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกค่าใช้จ่าย, ภาษีซื้อ จาก Invoice ที่เบิกใช้เงินสดย่อ...

OISHI Group
4 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท
17 Sep 19
52 . พนักงานส่งอาหาร ประจำ ร้านโออิชิราเมนและร้านคาคาชิ ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
พนักงานส่งอาหาร - ให้บริการรับส่งอาหารตามออเดอร์ลูกค้า ประจำสาขา(สามารถเลือกลงสาขาใกล้ที่พักได้) @ เอสพลานาด รัชดา @ ฟอร์จูน รัชดา @ ไซเบอร์เวิลด์ @ แฟชั่น @ รัตนาธิเบศร์ @ พระราม 2 @ โลตัสบ...

OISHI Group
150 Position
Salary 10,700+
17 Sep 19
53 . ***เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)***--สำนักงานใหญ่-MRTศูนย์วัฒนธรรม
1. ตรวจสอบการปฎิบัติงานของทุกหน่วยงาน ในส่วนสำนักงานใหญ่ หรือร้านอาหารหรือโรงงาน 2. ประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน 3. วิเคราะห์ ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารต่างๆที่เกียวข้องและเสนอคำแนะนำเบื้องต้นต่อ ...

OISHI Group
2อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
54 . R&D Officer (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
1.ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาการผลิตด้านบรรจุภัณฑ์และการ Validation 2.งานด้านการทดลองบรรจุภัณฑ์เพื่อนวัตถูประสงค์อื่นๆ เช่น เพิ่มรายชื่อผู้ผลิตสำรอง 3.กฏหมายอาหาร/ฉลากสินค้า 4.ดำเนินงานระบบคุณภาพด้านข้อ...

OISHI Group
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
55 . Production Officer - Cake&Bakery (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
1.รับผิดชอบในการผลิตสินค้ากลุ่ม Bakery 2.วางแผนการผลิตเช่นเครื่องจักร,วัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์ , กำลังคน 3.รับผิดชอบในการจัดเตรียมการสอนงานในจุดต่าง ๆ

OISHI Group
3 อัตรา
17 Sep 19
56 . Maintenance & PM Technician (ประจำโรงงานบ้านบึง)
***สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที วันที่ 15-16-17-18-20-21 สิงหาคม 2562นี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.- 16.00 น. เป็นต้นไป1. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในสายการผลิต - Breakdown Maintenance ซ่อมเครื่องจักร ใ...

OISHI Group
4 อัตรา
17 Sep 19
57 . Admin Supervisor (หัวหน้าแผนกธุรการ ประจำโรงงานบ้านบึง ) ด่วน
- บริหารจัดการระบบงานด้านธุรการ(โรงงาน) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลความสะอาดอาคารและสถานที่ - ควบคุมดูแลตู้ล๊อกเกอร์และห้องพักพนักงาน ฯ - ควบคุมดูแลโรงอาหาร และรถรับส่งพนักงาน - ควบคุ...

OISHI Group
1 Position
17 Sep 19
58 . Planning Officer ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี
-วางแผนและควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง ให้สอดคล้องกับความต้องการ-ใช้ตามแผนผลิตตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังของโรงงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด -ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้มีวัตถ...

OISHI Group
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
  58 Positions      
Sort By 
Disability Jobs