JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  20 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (Telesales) เริ่มงานทันที 22 เม.ย.62!!รับสมัครด่วน !
1.แนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นงานประจำออฟฟิศ 2.ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า มีฐานข้อมูลลูกค้าให้ การันตีรายชื่อลูกค้า ไม่ต้องหาข้อมูลเอง 3.เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18....

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ12,000 บาท +คอมมิชชั่น +โบนัส+ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
19 Apr 19
2 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผู้ถือกรมธรรม์ (Operation Officer )
•ประสานงานกับส่วนงานภายในบริษัทฯ และบริษัทคู่ค้า เพื่อให้โครงการดำเนินการได้ตามแผนงานที่ตั้งไว้ •วิเคราะห์ข้อมูล ให้คำแนะนำ ติดตามงาน และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการทำงานใ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Apr 19
3 . นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)
- รับผิดชอบในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย และมูลค่ากรมธรรม์ของแบบ และผลประโยชน์ของแบบประกันต่างๆ - คำนวณผลกำไรของแบบประกันภัย - รับผิดชอบในการคำนวณเงินสำรองประกันภัย - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบห...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Apr 19
4 . ผู้จัดการส่วนตรวจสอบรับสมัครด่วน !
1. จัดทำและปรับปรุงแผนการตรวจสอบ (Audit Universal) ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงองค์กร ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่กระทบกับการดำ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Apr 19
5 . ผู้จัดการส่วนตัวแทนนายหน้า (Agent & Broker)
การจัดการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการเข้าพบแหล่งงานตัวแทนนายหน้า เพื่อรักษาและขยายเบี้ยประกันภัย การเข้าร่วมกิจกรรมต่างของบริษัทฯ การจัดทำโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงสามารถวิเคราะห์สถานการณ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Apr 19
6 . หัวหน้าแผนกฝึกอบรม (HRD)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำแผนงานดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลประมวลผล 2. ฝึกอบรมภายในบริษัทฯ (In-house Training) ประสานงานและดำเนินการจัดฝึกอบรม / พัฒนาพนักงานภายในบริษัทฯ ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Apr 19
7 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales & Call Center) สมัครและทราบผลทันที!!รับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่แนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทุกตำแหน่งบรรจุเป็นพนักงานประจำ 2.เป็นงานประจำออฟฟิศ ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า บริษัทมีฐานข้อมูลลูกค้าให้ พร้อมอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร 3.เวลา...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
Salary เงินเดือน 12,000 บาท + คอมมิชชั่น + โบนัสราย 3 เดือน+ สวัสดิการบริษัทฯ
19 Apr 19
8 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
•ดูแลลูกค้า (เก่า และ ใหม่) ผ่านช่องทางการขาย online ของบริษัท •Update และให้ข้อมูลสินค้า/บริการ ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของบริษัทแก่ผู้ที่สนใจ •ติดตามงาน โต้ตอบสื่อสารลูกค้าทางโทรศัพท์ และ อีเมลล์ไ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Apr 19
9 . Application Support รับสมัครด่วน !
Key Responsibilities 1. Provide 1st Level Support to users on the production 2. Ensure that all requested from users / handled according requiment to users 3. Report problems and coordinate with...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Apr 19
10 . หัวหน้าแผนกการลงทุน
1.พิจารณาและหาผลิตภันฑ์การลงทุนภายใต้กรอบอนุมัติของคณะกรรมการลงทุน และเกณฑ์ที่ คปภ. กำหนด 2.จัดทำข้อมูลดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และบริหารการลงทุนไม่ให้เกิดค่าความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการดำรงอยู่ของเงิน...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Apr 19
11 . เจ้าหน้าที่โครงการสัมพันธ์(Relationship Officer) รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบจัดทำการวางแผนการตลาด แผนการอบรม การโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้า หมายที่กำหนด -ให้ข้อมูล และแนะนำ หรือบรรยายผลิตภัณฑ์ให้กับธนาคาร -...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Apr 19
12 . เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก ดูแลจัดการสื่ออิเล็กทรอนิคส์ หรือSocial Media เช่น Facebook, Line, Instagram, Twitter และอื่นๆได้ - สามารถวางแผนสื่อโฆษณาออนไลน์ได้ เขียนContentต่างๆ สำหรั...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Apr 19
13 . เจ้าหน้าที่สนับสนุน (IT Support)
- ดูแล แก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคทั่วไป .ให้กับผู้ใช้บริการ - ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์ Hardware, software - หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Apr 19
14 . System Engineer
- Implement, maintain and troubleshoot problems of infrastructure (Server, AD, DNS, File server, Lotus Notes, DB server, etc.) - Install new / rebuild existing servers and configure hardware, periphe...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Apr 19
15 . Call Center (เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์)รับสมัครด่วน !
- ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้า รับเรื่องร้องเรียน ประสานงานติดตามการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการดำเนินการอนุรักษ์กรมธรรม์ประกันภัย ** ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Apr 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกข้อมูลทางบัญชี ตรวจสอบ ติดตาม งบการเงิน เอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Apr 19
17 . เจ้าหน้าที่สินไหมทรัพย์สิน ( Non-Motor )รับสมัครด่วน !
- รับแจ้งและบันทึกเคลมเข้าระบบ - ดำเนินการตรวจสอบ และพิจารณาความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์เปรียบเทียบกับสาเหตุ ขอบเขต และปริมาณความเสียหายที่แท้จริง ตรวจสอบราคาโดยอ้างอิงราคาตลาด ทำรายงายสรุปนำเส...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Apr 19
18 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประกันอัคคีภัย)รับสมัครด่วน !
ดำเนินการพิจารณารับประกันภัย (Non-Motor ) ด้านประกันอัคคีภัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 1. วิเคราะห์/พิจารณารับประกันภัย เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม 2. พิจารณาและเก็...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Apr 19
19 . เจ้าหน้าที่การตลาดธนาคาร
- ดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดกับสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุน และผลักดันยอด ขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - ดูแลลูกค้าธนาคาร

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Apr 19
20 . เลขานุการผู้บริหารระดับสูงรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้า และจดหมายออก 2. พิมพ์จดหมายโต้ตอบ E-mail และพิมพ์งานต่างๆที่สำคัญตลอดจนสามารถใช้เครื่องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานได้ 3. รับโทรศัพท์ติดต่องาน และสาม...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Apr 19
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs