JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
ควบคุมงาน เช็คหน้างาน คำนวณแบบ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน

บริษัท บิ๊กพาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
12 Feb 19
2 . พนักงานขายโครงการรับสมัครด่วน !
- นำเสนอสินค้าให้แก่เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา สถาปนิก ที่ปรึกษาโครงการ - ขยายฐานลูกค้าของบริษัทให้เพิ่มมากขึ้น - รักษาลูกค้าเก่า และกลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯ มอบหมาย - จัดทำใบเสนอราคา เจรจาต่อรอง และปิ...

บริษัท บิ๊กพาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
12 Feb 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs