JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ
1. จัดทำเอกสารเบิก - จ่าย ผลงานผู้รับเหมา 2. จัดทำเอกสารของโครงการต่างๆ 3. ออกหนังสือถึงหน่วยงานราชการและเอกชน 4. จัดทำสรุปประกันอุบัติเหตุในแต่ละเดือน 5. ประสารงานในหน่วยงาน 6. งานอื่นๆที่ได้รับ...

บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด
1 Position
Salary 15,000 + ตามประสบการณ์
21 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
1. กำหนดแผนฝึกอบรมประจำปี และจัดฝึกอบรมพนักงานแต่ละแผนกหรือตำแหน่งตามความเหมาะสมของลักษณะงาน 2. ยื่นอบรมประจำปีต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. ยื่นกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิ...

บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000++(พิจารณาตามประสบการณ์)
21 Aug 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs