JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายสินเชื่อ (พนักงานชั่วคราว 6 เดือน) ประจำฟอร์ด สาขากัลปพฤกษ์
1.ช่วยเหลืองานเอกสารทั้งหมดของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ 2.ติดตามผลไฟแนนซ์ ตรวจสอบเอกสารใบอนุมัติ ส่งแจ้งประกัน คอนเฟิร์มยอดค่าใช้จ่าย ติดตามค่าตัวรถจากธนาคาร 3.จัดทำรายงานประจำวัน

บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD) และบริษัทมาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Oct 18
2 . เจ้าหน้าที่ขับรถรับส่งอะไหล่ และย้ายรถ ประจำศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง พระราม3)
1.รับ-ส่งอะไหล่ระหว่างสาขา มาสด้า - ฟอร์ด 2.ขยับรถลูกค้าภายในศูนย์บริการ และไปพักรถในพื้นที่ใกล้เคียง 3.รับรถลูกค้าที่จะเข้าซ่อม นอกสถานที่ 4.ขับรถไปเปลี่ยนยางในพื้นที่ใกล้เคียง 5.งานอื่นๆที่ได้รั...

บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD) และบริษัทมาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Oct 18
3 . เจ้าหน้าที่เตรียมส่งมอบรถยนต์ใหม่ มาสด้า ซิตี้ สาขา ณ ระนอง
1. ควบคุมดูแลการตรวจสภาพรถใหม่ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 2. ทำรายงานการเคลมรถ / เอกสารการติดตั้งอุปกรณ์ 3. ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์รถยนต์ใหม่ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 4. งานเอกสาร และรายงานต่างๆ 5. งานอื...

บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD) และบริษัทมาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda)
1 อัตรา
Salary เงินเดือน+Incentive
21 Oct 18
4 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ประจำฟอร์ด สาขาพระราม4 และกัลปพฤกษ์)
** ดูแลเรื่องความปลอดภัยของโชว์รูมและศูนย์บริการ ทั้ง 2 สาขา ** 1.ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำข้อเสนอแนะตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตร...

บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD) และบริษัทมาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Oct 18
5 . ช่างเทคนิค (ศูนย์บริการ Ford สาขากัลปพฤกษ์)
1. วิเคราะห์ปัญหารถยนต์เบื้องต้น 2. ซ่อมเครื่องยนต์ 3. ตรวจสอบรถยนต์เบื้องต้นก่อนทำการ QC จริง 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD) และบริษัทมาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda)
1 อัตรา
Salary เงินเดือน+Incentive
21 Oct 18
6 . ช่างยนต์ Mazda สาขาลุมพินี (ติด MRT)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ปัญหารถยนต์เบื้องต้น 2. ซ่อมเครื่องยนต์ 3. ตรวจสอบรถยนต์เบื้องต้นก่อนทำการ QC จริง 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD) และบริษัทมาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda)
1 อัตรา
Salary 14,500 - 16,000 บาท (รายได้รวมต่อเดือน)
21 Oct 18
7 . *รับเฉพาะผู้พิการ* จนท.ธุรการฝ่ายการตลาด Mazda สาขาลุมพินี (ติด MRT ลุมพินี)
1.รับผิดชอบงานเอกสารด้านการตลาด แ่ละ เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำ Report ต่างๆ ตามได้รับมอบหมาย 3.ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร 4.งานอื่นตามได้รับมอบหมาย

บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD) และบริษัทมาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda)
1 อัตรา
Salary 13,000 - 17,000 บาท
21 Oct 18
8 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ Mazda สาขาหัวหมาก (แยกลำสาลี)
1.รับงานจากฝ่ายขาย หลังจากฝ่ายขายจองรถมา สัมภาษณ์ข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าสำหรับขอสินเชื่อเบื้องต้น 2.ส่งจัดไฟแนนซ์และติดตามผล รวมทั้งต่อรองผลไฟแนนซ์ในกรณีไฟแนนซ์ไม่ผ่านในทันที 3.ดำเนินการแ...

บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD) และบริษัทมาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda)
1 อัตรา
Salary 30,000 - 50,000 บาท (เงินเดือน+คอมมิชชั่น)
21 Oct 18
9 . ช่างยนต์ ศูนย์บริการ Mazda สาขาหัวหมาก (แยกลำสาลี)
1. ซ่อมเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 2. เช็ควิเคราะห์ปัญหารถยนต์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี 3. ตรวจสอบรถยนต์เบื้องต้นก่อนทำการ QC จริง

บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD) และบริษัทมาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda)
3 อัตรา
Salary 14,500 - 16,000 บาท
21 Oct 18
10 . พนักงานขาย(Sales) ประจำโชว์รูม Ford (สาขาพระราม4)
- นำเสนอขายรถยนต์ยี่ห้อ Ford

บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD) และบริษัทมาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda)
15 อัตรา
21 Oct 18
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs