JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  7 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ประสานงานกับหน่วยงานภายใน (PR,PO,Invoice) 2.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (PO,ผู้ขาย,ส่งของ,บิลต่างๆ) 3.เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆที่ดีที่สุด 4.คำนวณราคาของสินค้า ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่จะสั่ง...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต (Production Planning )รับสมัครด่วน !
- หน้าที่รับผิดชอบ การวางแผนการผลิต - วิเคราะห์ข้อมูลการวางแผนการผลิต จัดเตรียมข้อมูล และวัตถุดิบในการผลิต - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
3 . PC ประจำพื้นที่ต่างจังหวัด ( กรุงเทพ - บิ๊กซีสาขา ราชดำริ)
- ทำรายงานสรุปยอดขาย สต๊อก ส่งกลับ เข้าบริษัท ตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบดูแลผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีวางจำหน่ายในห้างร้านต่าง ๆ (ตามพื้นที่กำหนด) ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
4 . รปภ. รักษาความปลอดภัย
- ดูแลรักษาความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สินของบริษัท

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ค่าแรงขั้นต่ำ
13 Sep 19
5 . หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต และแก้ปัญหาต่างๆ ให้กระบวนการผลิตสามารถดำเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามระบบมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัท ได้รับการรับรอง เช่น GMP HACCP * มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต จะรับพิ...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
6 . ช่างไฟฟ้า / ช่างกลโรงงาน / ช่างก่อสร้าง
การบำรุงรักษาเครื่องจักร การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การซ่อมบำรุงและดูแลโครงสร้างอาคาร ควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งโรงงาน ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบห...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.รับ-จ่าย วัตถุดิบตามระบบ Fist in - Fist out,ตัด Stock วัตถุดิบ 2.ตรวจสอบสต๊อกสินค้าวัตถุดิบ ต่างๆให้ถูกต้องตามจริง 3.ดูแลความเรียบร้อยในการจัดวางวัตถุดิบ 4.ตรวจเช็ควัตถุดิบคงคลังประจำเดือน,ประจำ...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
  7 Positions      
Sort By 
Disability Jobs