JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  8 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขับรถยนต์ 4 ล้อ (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลเหมือง)
- รับผิดชอบการจัดซื้อของ การรับส่งพนักงาน

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,900-12,500 บาท
19 Jul 19
2 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลเหมือง)
- รับผิดชอบการวางแผนงานด้านการติดตั้งเครื่องจักร การซ่อมบำรุง การบริหารงานโครงการ การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000+
19 Jul 19
3 . วิศวกรบำรุงรักษาเครื่องจักร (โรงงานชลบุรี ต.เหมือง)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร และปรับปรุงเครื่องจักร

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000
19 Jul 19
4 . วิศวกรแบบพิมพ์(ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลห้วยกะปิ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนและดำเนินการจัดสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเกี่ยวกับเครื่องจักร ภายในโรงงาน รวมถึงงานธุรการภายใต้การควบคุมกับกำดูแลของหัวหน้าแผนก - พัฒนาเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนการผลิตและระบบการทำงานต่างๆ ให้มีประส...

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000.- (ค่าประสบการณ์)
18 Jul 19
5 . พนักงานฝึกอบรม(ประจำโรงงานห้วยกะปิ)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการฝึกอบรม งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - พัฒนาระบบคุณภาพและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด - จัดทำสื่อการปฐมนิเทศน์ให้กับพนักงานในองค์กร ฯลฯ

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง (ปรับเงินเดือนให้เมื่อผ่านการทดลองงาน)
18 Jul 19
6 . แม่บ้านประจำสำนักงาน (กทม.)
รับผิดชอบงานทำความสะอาด อำนวยความสะดวกและให้บริการในสำนักงาน

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิฯ และประสบการณ์
18 Jul 19
7 . หัวหน้าสโตร์ (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลเหมือง)
งานด้านการควบคุมการเบิกจ่ายการใช้วัสดุสิ้นเปลืองการคิดต้นทุน เพื่อให้สามารถบริหารพัสดุคงคลังและการควบคุมต้นทุนเป็นไปได้อย่างประสิทธิภาพ

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000+
18 Jul 19
8 . ช่างไฟซ่อมบำรุง, ช่าง Wiring สาย (ประขำโรงงาน ห้วยกะปิ จ.ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้คำสั่งของหัวหน้างาน - รับผิดชอบในการประกอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เดินสายอุปกรณ์ไฟฟ้า และการทดสอบระบบการทำงานให้ได้คุณภาพแผนแบบมาตรฐาน หรือตามข้อกำหนด...

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,500-12,800 บาท (ไม่รวม OT)
18 Jul 19
  8 Positions      
Sort By 
Disability Jobs